TARİHÇE

     Enstitümüz 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 10/01/2012 tarih ve 01/1 sayılı Eğitim Bilimleri Enstitü Kurulu ile 06/02/2012 tarih ve 01/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararlarıyla Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi doktora, tezli, tezsiz; İlköğretim doktora, Sınıf Öğretmenliği tezli, Okul Öncesi Eğitimi tezli, Fen Bilgisi Eğitimi tezli, Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli, İlköğretim Matematik Eğitimi tezli; Müzik Eğitimi tezli, Resim İş Eğitimi tezli; Türkçe Eğitimi tezli ve İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programları olmak üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden öğrenciler aktarılmıştır.

     Yükseköğretim Kurulunun; 09.03.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla İlköğretim Matematik Eğitimi tezsiz yüksek lisans programı; 14.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Okul Öncesi Eğitimi Doktora; 20.02.2019 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora, İngiliz Dili Eğitimi Doktora, Müzik Eğitimi Doktora; 12.09.2019 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Aile Danışmanlığı tezli yüksek lisans; 25.03.2020 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Sınıf Eğitimi Doktora, Türkçe Eğitimi Doktora, Fen Bilgisi Eğitimi Doktora; 01.07.2020 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla Okul Öncesi Eğitimi tezsiz, Fen Bilgisi Eğitimi tezsiz, Türkçe Eğitimi tezsiz ve Sosyal Bilgiler Eğitimi tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır.

      Eğitim Fakültelerinin 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile yeniden yapılandırılması sonrasında, enstitümüz 7 anabilim dalında 14 tezli yüksek lisans, 9 doktora ve 4 tezsiz yüksek lisans olmak üzere lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Toplam ......... öğrenci bulunmaktadır.  ............ eğitim-öğretim döneminde, ...... doktora ....... tezli yüksek lisans ve ....... tezsiz yüksek lisans olmak üzere .......... öğrenci alınmıştır.  Enstitümüz şu ana kadar ........ mezun vermiştir.

     Enstitümüzün kendisine ait bağımsız binası bulunmamaktadır. Eğitim fakültesi binası içerisinde dördüncü katta faaliyet göstermektedir. Derslerin yürütülmesinde Eğitim Fakültesi’nin derslikleri ve uygulama alanları kullanılmaktadır.

     Enstitümüzde anabilim dallarının faaliyetleri ve lisansüstü eğitim, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.