Sıkça Sorulan Sorular

http://www.pau.edu.tr/yurtdisi adresinden başvuru başlığı altındaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz.

http://www.pau.edu.tr/yurtdisi adresinden menü başlığı altındaki akademik takvim sayfasından öğrenebilirsiniz.

http://www.pau.edu.tr/yurtdisi adresinden online olarak belgelerinizi yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.

* Lise diploması (Lise Diploması yabancı dilde ise Diplomanın aslı ve Noter onaylı Türkçe Tercümesi) veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren öğrenim görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,
* Pasaport örneği,
* Çift uyruklu olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği,
* Mavi Kart Sahibi olanlar için Mavi Kart,
* Sınav Ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu.
Not : PAÜYÖS Sınavına başvuruda bulunacak olan adayların; Sağlık Durumu Engeli olanlar “Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu” ile Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinden engel durumunu belgeleyen heyet raporunu okunur bir şekilde tarayıp, sağlık durumunu açıklayan bir dilekçe ekinde foreignstudent@pau.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu için buraya tıklayınız.

Heryıl Sınav yapılacak Ülkeler ve Şehirler PAÜYÖS başvuru duyurusunda belirtilir.

Heryıl belirlenen PAÜYÖS Sınav ücreti PAÜYÖS başvuru duyurusunda belirtilir.

Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşur; Genel Yetenek (45 soru), Matematik (30 soru) Geometri (5 soru) testlerini içerir. Sınav süresi 120 dakikadır.

Başvuru sırasında e-postanıza gönderilmiş olan bağlantı üzerinden kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak belirtilen tarihler arasında temin edebilirsiniz.

100 tam puan üzerinden en az 40 puan almanız gerekmektedir.

5 (Beş) program.

PAÜYÖS Sınav Sonucunun geçerlilik süresi 1 (Bir) yıldır.

Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü sayfasında Başvuru Menüsü altında bulunan kabul edilen sınavlar bağlantısından ( http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/kabul-edilen-sinavlar ) ulaşabilirsiniz.

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, Pamukkale Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü sayfasında yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde, kesin kayıt belgelerini ( http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/kesin-kayit-belgeleri ) teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü sayfasında Öğrenim Ücreti bağlantısından ( http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/ogrenim-ucreti ) ulaşabilirsiniz. Öğrenim ücretleri her yıl güncellenerek yayımlanır.

Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara kimlik numarası verilmektedir. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler İl Göç idaresinin web sayfasından on-line olarak ikamet tezkeresi için başvuru yapar.

Yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye vatandaşları gibi, Türkiye’deki genel sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sigortadır. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunabilir.

Türkiye’de yasal olarak ikamet edildiğini gösteren belgedir. Türkiye’de öğrenim görecek tüm uluslararası öğrenciler bu belgeyi almak zorundadırlar. İkamet Tezkeresi, öğrenim görülen şehrin İl Göç İdaresi’nden temin edilir. Yurtdışı temsilciliklerimizden alınan öğrenim vizesiyle birlikte, Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren en geç 1 ay içinde, online olarak www.goc.gov.tr üzerinden müracaat edilir. İkamet Tezkeresi alınmadığı takdirde cezaî uygulamalarla karşılaşılır.

Kalacak yer bulma sorumluluğu tamamen öğrencilere aittir. Üniversite yerleşkesi etrafında kalınabilecek çok sayıda ev / apart vb. Yerler mevcuttur.

Yabancı dilde eğitim veren bölümler mevcuttur.
* %100 yabancı dilde eğitim veren programlar : Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce İktisat, İngilizce İşletme.
* Yabancı dilde eğitim veren diğer programlar : İlahiyat (% 30 Arapça), İngilizce Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce)

Kesin kaydını yaptıran öğrenci, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PADAM’da) alabilir.