YURT DIŞI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına başvuran adayların ve kayıtlı öğrencilerin Üniversitemizdeki iş ve işlemlerinden sorumlu olan birimdir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  1. Pamukkale Üniversitesi’ne yurtdışı öğrenci statüsünde başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin yapılması,
  2. Üniversitede öğrenim gören ve kayıt yaptıracak olan öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile iş birliği yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkan sağlamak üzere, Üniversitemizi tanıtıcı doküman, broşür ve katalog hazırlanması,
  3. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına katılmak ve organizasyonlar düzenlenmesi.