Koordinatör Görev Tanımı

Yurtdışı öğrenci statüsünde başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin yapılması,

Üniversitede öğrenim gören ve kayıt yaptıracak olan öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi,

Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkan sağlamak üzere, Üniversitemizi tanıtıcı doküman, broşür ve katalog hazırlanması,

Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına 2  katılmak ve organizasyonlar düzenlenmesi,

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularını değerlendirmek amacıyla, Rektör veya Rektörün yetkilendirdiği Rektör Yardımcısının yetki ve sorumluluğunda Üniversite Yönetim Kurulunun onayladığı ve görev süresi üç yıl olan, 5 (beş) üyelerin önerilmesi.

 

Koordinatörlük Personel Görev Tanımı

1. Koordinatörlük sekreterlik hizmetlerini (telefon bağlama, not alma, randevu ayarlama, vb.) yapmak.

2. Koordinatör yazışmalarını yapmak ve dosyalamak.

3. Personel İşlemleri, yazışmaları ve personel izin işlemlerinin yapılması ve takibi.

4. Genel Yazışmalar.

5. Yapılacak toplantıları personele duyurmak.

6. foreignstudent@pau.edu.tr e-posta adresine gelen e-postaları takip etmek ve ilgililere yönlendirmek.

7. Birim Evrak Sorumluluğu iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

8. Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

9. CİMER Birim Yetkilisi.

10. Öğrenci kayıt işlemlerinin yapılması.

11. Öğrenci kimlik kartlarının talep alınması ve kartların dağıtılması.

12. Taşınır kayıt işlemlerinin yapılması.

13. Öğrencilere rehberlik ve yönlendirme yapılması.