BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Dr. Arş. Gör. Tayfun ÖZTAŞ

Bilgisayar İşletmeni Yasin GÜLBEYLİ

Bilgisayar İşletmeni Barış ÇOBAN

26.01.2024 tarihi itibari ile Birim Kalite Komitesi güncellenmiştir.