Misyon

 

Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; tahsis edilen ödenekler ve yapılan planlamalar çerçevesinde; yeni alt yapı, bina ve tesislerin projelendirilmesi, ihale edilmesi, yapımlarının denetlenmesi ve teslim alınarak kullanılacılara teslim edilmesi süreçlerinden sorumludur. Ayrıca mevcut alt yapı ve tesislerin büyük onarım ve bakımlarının yaptırılmasından ve kullanılır durumda bulundurulmasından sorumludur. Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yapım ve onarım işleri ile ilgili süreçlerde, ilgili teknik mevzuat ve yasalara uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Önceki yıllarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre, şimdi ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yapım işleri, onarım işleri ve malzeme satın alma ihalelerini gerçekleştirmektedir.İhalelerin gerçekleştirilmesi, inşaatların yapım aşamasında ki her türlü denetim, kontrollük ve müteaahhit firmalara yapılan ödemelerin düzenlenmesi dairemiz tarafından yapılmaktadır.