Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; tahsis edilen ödenekler ve yapılan planlamalar çerçevesinde; yeni alt yapı, bina ve tesislerin projelendirilmesi ihale edilmesi, yapımın denetlenmesi ve teslim alınarak kullanılacılara teslim edilmesi süreçlerinden sorumludur. Ayrıca mevcut alt yapı ve tesislerin büyük onarım ve bakımlarının yaptırılmasından ve kullanılır durumda bulundurulmasından sorumludur.

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yapım ve onarım işleri ile ilgili süreçlerde, ilgili teknik mevzuat ve yasalara uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.