Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Temel Değerleri

Temel değerlerimiz arasında takım çalışması, özgüven, sürekli ve şeffaf hizmet anlayışı, kalite bilinci, paydaş memnuniyeti ile bilimsel ve etik kurallara uyum gibi unsurlar ön plandadır. Bu temel değerler çerçevesinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı kendi içerisinde birimlere ayrılmıştır:

Yapım Şube Müdürlüğü

Yapım Şube Müdürlüğü, yapısal ve altyapısal süreçlerde yüksek teknolojiyi benimseyerek, modern yapı standartlarını en üst düzeyde sağlamayı amaçlar dolayısıyla mükemmele ulaşmayı hedeflemektedir. Kalite odaklı bir yaklaşımla, projelerde verimliliği artırmak ve zamanı etkin kullanarak sonuç odaklı çalışır. Ekip içinde iş birliğini teşvik ederken, sürekli iyileştirme ve inovasyonla geleceğe yönelik çözümler üretmeyi amaçlar. Şeffaflık, dürüstlük ve paydaş memnuniyeti üzerine kurulu bir anlayışla, yaptığı işlerde öncü olmayı hedefler.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

Bakım Onarım Bölümü olarak, üniversitemizin toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin sorunları çözebilme yeteneklerini geliştirmeyi ve milli-manevi değerleri benimsemiş, yeniliklere açık, çağdaş uygarlığa katkı yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, üniversite genelindeki yapıların bakım ve onarımını üstlenerek, öğrenci ve personelin konforunu sağlamak, teknolojiye dayalı çözümlerle verimliliği artırmak ve çevresel düzenlemeler yaparak sürdürülebilir bir kampüs oluşturmaktır.

İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

İhale ve Satın Alma Şubesi olarak, üniversitemizin gereksinimlerini altyapı ve yapılaşma projelerini yatırım ve bütçemiz doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz, tüm birimlerin ihtiyacı olan mal hizmet ve yapım işi ihtiyaçlarını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde ihale işlemlerini ilgi birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmektir.

Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz yerleşkelerinde bina, tesis ve ortak rekreasyon alanlarının peyzaj projelerinin hazırlanması, projelerin uygulanması, geçici, kesin kabul ve muayene işlemlerinin yapılması, peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlarında sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme vb. işlerin yapılması Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

Etüt Proje Şube Müdürlüğü

Etüt Proje Bölümü olarak, üniversitemizin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına çağdaş teknolojiyi kullanarak çevresel düzenlemeler yapmayı, estetik ve teknik destek sağlamayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde konumlandırmak ve bilimsel-etik kurallara uygun çözümler üreterek kaliteyi ön planda tutmaktır.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Bölümü olarak, üniversitemizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Temel değerlerimiz arasında şeffaflık, süreklilik ve paydaş memnuniyeti yer alırken, kaliteyi ön planda tutarak bütçe yönetimi ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacındayız. Vizyonumuz, tüm faaliyetlerimizi bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde yürüterek üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda öne çıkarmak ve paydaşlarımızın güvenini kazanmak üzerine kuruludur.