Yapım, Etüd-Proje Şube Müdürlüğü

             Üniversitemiz,yatırım projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin; Etüd-Proje ve rölevelerinin  yapılması.Yapı yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İmar ve ruhsat işlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluşlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi, Üniversitemiz bina ve tesislerin yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin uygulanması esnasında; Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili işlemlerin yapılması, Teminat iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Yaklaşık Maliyet Çalışmalarına katkı konulması Yapım, Etüd-Proje Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

              Bakım Onarım Üniversitenin tüm bakım ve onarım tadilat işlerini takip eder. Yıllık Bakım işleri kapsamında makine ve cihazların periyodik bakımlarını takip eder.

Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü

              Üniversitemiz bina ve tesislerin yapım  esnasında; Çevre Düzenleme ve Yeşil Alanlar işinin: Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması Yaklaşık Maliyet Çalışmalarına katkı konulması Yeşil Alanların Bakımı Ağaç dikilmesi ve bakım işlerinin yapılması Yeşil alanlarda zararlılara karşı mücadele de bulunulması Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

              Yaklaşık maliyet sonrası ve ihale öncesi sonrası hazırlıkları yapmak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİK ve Sayıştay ile ilgili yazışmaları yapmak – Personel evraklarını düzenlemek ve bulundurmak – Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlara yazışmalar yapmak ve işlemlerini yürütmek – Tahakkuk işlemlerini yapmak – Evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak – Üniversite arsalarının devir işlemlerini yapmak – Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak – Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak görevleri arasındadır.

İhale Şube Müdürlüğü

              Üniversitemizin bina ve tesisleri ile ilgili yapım ve onarım projelerine ait: yatırım programı tekliflerini hazırlamak, programa uygun olarak ihale işlemlerini hazırlamak ve yürütmek. Yapım sözleşmelerini hazırlamak ve uygulamak üzere Yapım Şube Müdürlüğü’ne iletmek. Yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin kesin hesaplarını incelemek İhale Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.