Şube Müdürü 
Birim
Görev Telefon
ŞENAY DOĞAN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ 296 2143
sdogan @pau.edu.tr

 

Nazmiye BULUT Yazı İşleri/Bilgisayar İşletmeni
Behide Nur ERDOĞAN Yazı İşleri/Memur
Serkan ATA Ayniyat/Bütçe
Özlem KAŞLI

Sekreter