Oturum Başkanlığı Yönergesi

Oturum başkanlığı, temelde başkan olan yöneticinin kendi inisiyatifindedir.

Ancak iki günde çok sayıda bildiri sunulacağı için zamanın etkin olarak kullanılması adına tavsiye mahiyetinde

aşağıdaki yönergeyi oluşturduk.