KONGRE DEĞERLENDİRME


Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği [SBEB] Başkanı Bülent Tarman'ın değerlendirmesi                                                              

V. USBES’in Ardından Teşekkür ve Değerlendirme

Değerli Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Ailesi

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği (SBEB) olarak 2012 yılında ilkini Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz ve her geçen yıl artan ilgi ve kalitenin tecrübe edildiği etkinliklerimizden birisi olan Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) bu sene Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Bu yılki teması "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE Öncüler ve Ana Eğilimler" olan 400’ü aşkın katılımcı ile 300’e yakın sözlü bildiri sunulan V. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu kelimenin tam anlamıyla “mükemmel” bir organizasyonla 28-30 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. HÜSEYİN BAĞCI ’ya, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. ALİ RIZA ERDEM’e, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. MİTHAT AYDIN’a ve sempozyum hazırlama sürecince sürekli iletişim halinde olduğumuz özverili ve titiz bir çalışma sergileyen Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Süleyman İnan’a ve ekibine SBEB Başkanı ve Sempozyum Eş Başkanı olarak gönülden teşekkür ediyorum.

Sempozyum organizasyonunun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerine, hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine, ayrıca sempozyumumuza destek veren bütün kurum, kuruluş ve sponsorlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.

Pek çok ilkleri de bünyesinde barındırarak sempozyumun başlama anından tamamlanmasına kadar oldukça disiplinli bir hazırlık sürecinden geçildiğinin göstergeleri sempozyum süresinin her aşamasında göze çarpmıştır.  Bu ilklerden bir tanesi sempozyumun açılış programında yapılan sunumlar esnasında işaret dilinin kullanılmasıdır. Bu uygulama ile duyma (işitme) engellilere de hitap edilebilmiş ve böylece dezavantajlı gruplar da düşünülmüş ve daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilenmiştir.  Bu durum diğer dezavantajlı grupların da dışarında bırakılmaması için neler yapılabileceğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Önceki USBES sempozyumlarından farklı olarak karşılaştığımız ilkler arasında dikkatimizi çeken diğer hususlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Türkiye çapında üniversite öğrencileri arasında düzenlenen “Okul ve Çocuk” temalı fotoğraf yarışması neticesinde ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan fotoğraf sergisi; yine aynı tema ile resim bölümü öğrencilerinin çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen resim sergisi; sosyal bilgiler eğitiminde kullanılabilecek karikatür sergisi;  emekli sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslekî görüş ve deneyimlerinin paylaşıldığı “Geriye Doğru Baktığımızda” sergisi; Sosyal bilgiler eğitiminde kullanılan değer, beceri ve amaçlara odaklanarak hazırlanmış ve her gün tüm katılımcılara dağıtılarak bu konuda dikkat çekilmeye çalışılan “Hafıza Kartları” ve bunun gibi birçok konu bu sempozyuma ne kadar emek verildiğini gösteren çalışmalardan sadece bazılarıdır.   Ayrıca Sosyal Bilimler Öncüleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi infografik çalışmalar daha önceki sempozyumlarda olmayan yenilikler arasındaydı. Sempozyum boyunca yüzlerinden gülücükleri hiç eksik olmayan ve yaptıkları işten büyük bir zevk aldıkları her hallerinden anlaşılan görevli lisans öğrencilerinin muhteşem bir uyum içerisinde görevlerini yerine getirmeleri ve katılımcıları kendi evinde hissettirecek kadar sıcak ve yakın ilgileri bu sempozyumda belirtilmesi gereken ve gerçekten ayakta alkışlanmalarını gerektirecek şekilde takdire şayandır. Bu kadar uyum içerisinde görevlerini eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamlamalarında elbette bu öğrencilerimizi yönlendiren ve koordine eden Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında görevli meslektaşlarımızın emeklerini önemle vurgulamak gerekir. Bu arada bu başarılı birlikteliğin altında yatan sebeplerden birisinin de geçtiğimiz sene PAÜ sosyal bilgiler eğitimi lisans öğrencileri tarafından kurulmuş olan sosyal bilgiler kulübünün ve bu kulüp vasıtasıyla günümüze kadar gerçekleştirdikleri birçok etkinlikte görev alarak bir takım ruhunun oluşturulması da önemli bir rol oynamaktadır.

Her başarılı organizasyonunun altında yatan nedenlerden bazıları emek, disiplin ve özveri olmakla birlikte tüm hazırlıklar etkin bir liderlikle taçlandırılabildiği için bu başarı sergilenebilmiş ve bu liderliği de üstlenen elbette tüm hazırlıkları adeta bir orkestra şefi gibi yöneten ve yönlendiren Prof. Dr. Süleyman İnan hoca olmuştur. Sempozyum web sitesinin hazırlanmasından sempozyumu destekleyen sponsorların bulunmasına ve yukarıda belirtilen bütün detaylara kadar bizzat sorumlu olan Süleyman hocaya ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bunların yanında sempozyum açılış oturumunda engin tecrübe ve bilgisiyle bizleri aydınlatan derneğimizin kurucu ve daimi onursal başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk ve ona görüş ve sorularıyla katkı veren Prof. Dr. Handan Deveci’ye şükranlarımızı bildiriyoruz. Ayrıca çağrılı konuşmacı olarak katılan Jason Harshman’a Ve sempozyum kapanış oturumunda değerlendirmeci olarak konuşan Doç. Dr. A. Figen Ersoy’a da teşekkür ederiz.

Eğitim fakültesi bulunan üniversitelerin hemen hemen tamamına yakınına mensup öğretim elemanlarının ve lisansüstü eğitim öğrencilerinin de yoğun bir şekilde katılım gösterdiği bu yılkı sempozyum, ülkemizin bu alandaki geleceği ve uluslararası platformlardaki saygınlığı bakımından mutluluk vericidir.

Ayrıca yine bu yılkı sempozyumda “Üniversite-Okul” veya “Teori-Uygulama” arasındaki işbirliği ve ilişkinin arttırılması için öğretmenlerin katılımı doğrultusunda özellikle “uygulamadan gelenler” şeklinde bir bölüm ayrılarak bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte çalışmaların burada paylaşılması için bir girişimde bulunulmuştur ve alanımızda yaşanılan problemlerin çözümüne dair işin mutfağında olan öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaşabileceği ve karşılaştıkları problemlerin nasıl giderilebileceği konusunda verimli bir tartışma ortamının oluşması amaçlanmıştır.   Öğretmenlerin katılımının artırılarak geliştirilmesi önümüzdeki süreçte üzerinde durmamız gereken önemli bir husustur. Öğretmenlerin katılımının arttırılabilmesi için MEB il müdürlükleri ile görüşmeler ve protokollor yapılarak katılımın kolaylaştırılması hatta destelenmesi sağlanmalıdır. Bildirilerini sunmak veya dinleyici olarak sempozyuma katılan öğretmenlerimiz bu sene sempozyum tarihinin TEOG sınavları ile çakışması nedeniyle bağlı bulundukları resmi kurumlardan izin alma konusunda problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yine aynı nedenle katılmak isteyip de katılamadıklarını ifade eden birçok sosyal bilgiler öğretmeni bulunmuş ve ileriki yıllarda katılımlarını etkilememsi için bu çakışmanın olmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Gerek USBES V’e gönderilen bildiri özetlerinde gerekse oturum başkanı veya dinleyici olarak takip edebildiğimiz ya da katılımcılarla yaptığımız sohbetlerde dile getirildiğine şahit olduğumuz bir diğer önemli husus ise sunulan bildirilerin niceliğin ötesinde nitelik açısından da önceki sempozyumlara nazaran gelişme göstermesidir. Çalışılan konulardaki çeşitliliğin artmasının yanı sıra yapılan araştırmaların yöntem ve bulgular açısından da gelişme göstermesi sosyal bilgiler eğitimi alanına katkılar sağlama yönündeki amaç, inanç ve umudumuzu güçlendirmiştir. Ancak, özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden meslektaşlarımızın araştırma yöntemleri eğitimi açısından güçlü bir biçimde desteklenmeleri gerektiği de aşikârdır. Bu durumun farkında olarak USBES V’de yarım günlük bir bilgisayar destekli nitel veri analizi eğitimi de sunulmuştur. Bundan sonraki etkinliklerimizde araştırma yöntemleri konusunda kapsamlı ve uygulamaya yönelik çalışmalara yer vermemiz gerektiğinin farkında olduğumuzu ve bu hususlarda sağlanabilecek her türlü katkıyı bütün meslektaşlarımızdan beklediğimizi bilmenizi isteriz.

Sempozyum kapanış toplantısında önümüzdeki yıl hangi üniversitemizin ev sahipliğinde yapılacağı kararlaştırılarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Tüm prosedürleri tamamlayarak (Üniversitelerinin yetkili kurulları ile görüşmeler ve izinlerin alınması gibi hazırlıkları tamamlayarak)  hazırlıklı bir şekilde sempozyum ev sahipliğini üstlenmek istediklerini belirten Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi hocalarımızın aralarında yapmış oldukları görüşmeler neticesinde anlaşmaları üzerine 6. USBES’in (2017) ev sahipliğini Eskişehir Anadolu Üniversitesine, 7. USBES’in ev sahipliğini de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine verilmesi yönetim kurulumuzca karar verilerek kabul edilmiştir. Her iki üniversitemize de önümüzdeki yıllarda USBES’e ev sahipliği yapma konusunda göstermiş oldukları ilgi ve hazırlıkları konusunda teşekkür ediyor ve tüm sosyal bilgiler camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.  Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yükselmiş olan çıtanın önümüzdeki yıllarda ev sahipliğini üstlenen üniversitelerimizle giderek artacağını ve sosyal bilgiler eğitiminin ülkemizde ve dünyada gelişimi için önemli katkılar sağlanmaya devam edileceğini görmek gerçekten mutluluk vericidir.   

Selam ve saygılarımla,

Doç. Dr. Bülent Tarman                                                              
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği [SBEB] Başkanı

Sempozyum Düzenleme Eş Başkanı

 

Emin Kılınç'ın facebook sayfasından paylaştığı mesajı

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu'na ev sahipliği yapan ve muhteşem bir organizasyon gerçekleştiren Prof. Dr. Süleyman İnan ve ekibine, güler yüzleri ile 3 gün boyunca sürekli etraflarına pozitif enerji yayan kıymetli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler ABD öğrencilerine, sempozyum boyunca bilimsel konularda görüşlerine başvurduğum kıymetli hocalarıma teşekkür ederim. Unutulmaz bir sempozyum oldu.
Sempozyum çantasına koymuş olduğunuz infografikler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

 

Çağrılı Konuşmacımız Jason Jason Harshman'ın gönderdiği mail

Dear Dr. Inan,
Thank you again for the invitation and overall wonderful experience at this year's symposium. I had a very enjoyable week and I learned a lot by speaking with colleagues in social studies from across Turkey.
Best regards,
Jason

 

Yücel Kabapınar'ın facebook sayfasından paylaştığı mesajı

Son yıllarda gördüğüm "en sistemli" ve "en organize" sempozyumdu. Bizde bir şey yolunda gitmediğinde hemen soyut kavramlar olan "sistem" ve "organizasyona" yüklenilir. Bu anlamda Denizli'deki bu sempozyum, çok emek ve çok detay gözetilerek "sistem ve organizasyonun" oluşabileceği hem de bir devlet üniversitesinde olabileceği gösterildi. Ben teşekkür sürecini terse çevireceğim; öncelikle öğretmen adayı arkadaşlarıma çok teşekkür edeceğim, tek kelimeyle inanılmazlardı. Ardından emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür edeceğim. Ve en son da meslektaşım Süleyman hocama büyükkkk ve kocamannnn tebrikler ve teşekkürler.
Bugün sempozyum çantasını açtım; olağanüstü küçük/büyük detaylar ve incelikler vardı içinde. Süper ötesi. Büyük bir takım var karşımızda; SÜPERDİNİZZZZZZ. Varolun emi .....
Yücel Kabapınar

 

Sultan Baysan'ın yorumu

Kongre çok iyi hazırlanmıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Yorumlar

Ünal ŞİMŞEK
6.5.2016 22:56:21
Sosyal Bilgileri daha ileri taşımak için sorumluluk alan başta SBEB'e, buna gönül veren bütün Sosyal bilgiler ailesine, bu aileyi 5 yıldır bir araya getiren USBES'e ve son olarak da Denizli/PAÜ'de mükemmel organizasyonda emeği geçen hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarıma ilgilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim..USBES V' i şöyle ifade edebilirim "Bir sempozyumdan olması gerekenden fazlası var iken, olmaması gereken hiçbir şeyin olmadığı kadar mükemmel bir organizasyondu"..
Murat UTKU
5.5.2016 12:29:14
İnanılmaz bir deneyimdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.