Bilim Kurulu

Dr. Adem ÖCAL (Gazi Üniversitesi)

Dr. Adem SEZER (Uşak Üniversitesi)

Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Erzincan Üniversitesi)

Dr. Adnan Altun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Ahmet DOĞANAY (Çukurova Üniversitesi)

Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Ali MEYDAN (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Ali Sinan Bilgili (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Alper KESTEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Arife Figen ERSOY (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Bahri ATA (Gazi Üniversitesi)

Dr. Bayram TAY (Ahievran Üniversitesi)

Dr. B. Ünal İBRET (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Bülent TARMAN (Gazi Üniversitesi)

Dr. Cemal AVCI (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Cemalettin AYAS (Sinop Üniversitesi)

Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)

Dr. Christopher ROBBINS (Eastern Michigan University)

Dr. Duran AYDINÖZÜ (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Erkan DİNÇ (Uşak Üniversitesi)

Dr. Erdoğan KAYA (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Elvan Günel (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Emin Kılınç (Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Halil İbrahim Sağlam (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Hakan AKDAĞ ( Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Handan DEVECİ (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Iftikhar AHMAD (Long Island University)

Dr. İ. Hakkı DEMİRCİOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Dr. İbrahim H. ÖZTÜRK (Çanakkale Üniversitesi)

Dr. İskender DÖLEK ( Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. İsmail ACUN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Kadir ULUSOY (Mersin Üniversitesi)

Dr. Karen COCKRELL (University of Missouri)

Dr. Linda BENNETT (University of Missouri)

Dr. Mehmet AÇIKALIN (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Merry MERYYFIELD (Ohio State University)

Dr. Michele BERTANI (University of Verona)

Dr. Mithat AYDIN (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Murry NELSON (The Pennsylvania State University)

Dr. Muammer DEMİREL (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Üniversitesi)

Dr. Nihat Gürel KAHVECİ (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Ö. Faruk SÖNMEZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Özlem YİĞİT ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Peggy PLACIER (University of Missouri, Columbia)

Dr. Ramazan SEVER (Giresun Üniversitesi)

Dr. Selahattin KAYMAKÇI (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Selçuk ŞİMŞEK (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Süleyman İNAN (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Tahir KODAL (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Tilman Grammes, (Hamburg University)

Dr. Tony LAWSON (University of Leicester)

Dr. Yasemin K. KEPENEKÇİ (Ankara Üniversitesi)

Dr. Yasin DOĞAN (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Yaşar AKBIYIK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Yücel KABAPINAR (Marmara Üniversitesi)

Dr. Zafer KUŞ (Kastamonu Üniversitesi)