Ön Eleme

Kongreye sözlü sunum yapmak üzere olan tüm başvurular öncelikle ön elemeden geçer. Ön elemede, özetin kongre ile ilgisine, kongrenin ana ve alt temalarına uyum konusuna ve ikiden fazla başvurulara dikkat edilir.

Bilim Kurul Değerlendirmesi

Bilim Kurulu, ön elemeden geçen başvuruları değerlendirerek kongreye kabul kararını verir.

Bilim Kurulu -skype görüşmesini de içerebilen- değerlendirme toplantısında her bir başvuruyu tek tek değerlendirerek özetteki başvuru konusunun kongre ile doğrudan ilgisi, amacı, yönteminin yapılandırılmış ve açık olup olmadığı konusunda görüş paylaşımında bulunulur. Ortak karar ile kongreye katılacak bildiriler belirlenir. Düzenleme/Bilim Kurul değerlendirmesi sonucunda, sözlü sunum olarak yapılan bir başvurunun poster sunum olarak yer alması ya da poster sunum olarak yapılan bir başvurunun sözlü sunum olarak yer alması yönünde karar verilebilir  

 

Kongre Sonrası

Hakem Değerlendirme

Kongre sonrası bildiri kitapçığında yayınlanması istenen tam metin bildiriler hakem değerlendirmesinden geçilerek yayınlanmasına karar verilir.