Kongre sırasında Bilim, Danışma ve Düzenleme Heyetinin Sosyal Bilgiler Eğitimine dair kitapları tanıtım amaçlı olarak bir masa stantında sergilenecektir.