Tıp Fakültesi Tarihçesi

Fakültemiz 1987 yılında “Denizli Tıp Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında hastanesini Denizli’de Güneş binasında hizmete açmıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmeye başlamışlardır. 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren ise fakültemizde probleme dayalı öğrenci merkezli “aktif eğitim” yöntemi ile eğitim verilmektedir. Fakültemizde I, II ve III. sınıflarda probleme dayalı, IV ve V. sınıflarda ise taska dayalı aktif eğitim verilmektedir. Dönem VI öğrencilerimizi hekimliğe hazırlarken koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin önemini özümsemeleri amaçlanarak intörnlük eğitimi verilmektedir.

Fakültemiz  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı 01.01.2017 tarihinden itibaren Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından tekrar Akredite edilmiş olup Akreditasyonu devam etmektedir.