ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hülya ÇETİN (Başkan)

Histoloji ve Embriyoloji

Dr.Öğr.Üyesi Sibel ÖNER YALÇIN (Başkan Yardımcısı) Tıp Tarihi ve Etik ABD

Prof. Dr.Ferda BİR

Tıbbi Patoloji ABD

Doç. Dr. Ahmet Nadir AYDEMİR

Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr. Nihal BÜKER

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY KOCA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Gastroentrolojisi BD

Doç. Dr. Türkan TURAN

Sağlık Bilmleri Fakültesi

Doç. Dr. Tarık ŞENGÖZ

Nükleer Tıp ABD

Doç. Dr. Muhammet ARSLAN

Radyoloji ABD

Doç. Dr. Nilgün AKGÜL

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Halk Sağlığı ABD

Doç. Dr. Pınar İLİ

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr.Öğrt. Üyesi Ege Rıza KARAGÜR Tıbbi Genetik ABD
 Dr.Öğrt. Üyesi Özgen KILIÇ ERKEK  Fizyoloji ABD
Selda ULUDAĞ

Sekreterya