I. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu

Menü

 

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

 

1.                     Kuramlar / Öğretiler / Düşünsel Akımlar ve Sosyal Koruma

2.                     Küreselleşme ve Sosyal Koruma

3.                     Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

4.                     Ekonomik Kriz ve Sosyal Koruma Harcamalarının Seyri (AB/ Dünya/ Türkiye)

5.                     Ekonomik Büyüme ve Sosyal Koruma İlişkisi

6.                     Aktif Pasif İşgücü Piyasası Düzenlemeleri

7.                     Türkiye’de Sosyal Koruma Göstergelerinin Değerlendirilmesi

8.                     AB ve Türkiye’de Sosyal Dışlanmaya Dair Mücadele

9.                     Özel Alanlara/ Sektörlere  (Tarım, Enformel Sektör vb.) İlişkin Sosyal Koruma Politikaları

10.                Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Koruma

11.                Sosyal Korumanın Genişletilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Dair Yöntemler

12.                Sosyal Korumanın Finansmanı

13.                Sendikalar ve Sosyal Koruma

14.                Öğretide ve Yargı Kararlarında Sosyal Koruma

15.                Sosyal Yardımlar ve Sosyal Yardım Kuruluşları

16.                Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Koruma

17.                Yerel Yönetimler ve Sosyal Koruma

18.                Elverişsiz Gruplar ve Sosyal Koruma

19.                Türkiye’de Sosyal Korumanın Bölgesel Örnekleri

20.                Sosyal Korumanın Sosyolojik ve Psikolojik Yönü

21.                İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Koruma

22.                Temel Haklar ve Sosyal Koruma

23.                Sosyal Koruma Yönetimi

 

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör