GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

I. ULUSAL SOSYAL KORUMA SEMPOZYUMU

17-18 EKİM 2014

DENİZLİ

 

Duyuru: Sempozyum Programı açıklanmıştır. Sol paneldeki "Program" sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DERNEĞİ - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İŞBİRLİĞİYLE;

 

 

 

 

 

 

 

I. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu' na kabul edilen bildiriler açıklanmıştır. Bildirisi onaylanan veya reddedilen katılımcılara, bildirilerine ilişkin hakem değerlendirme formları e-mail yoluyla gönderilecektir.

 

                                                 KABUL  EDİLEN  BİLDİRİLER

 

1.Ahmet YALÇINKAYA -  Aktif İstihdam Politikaları: Politika Başlıkları Ve Lojistik Regresyon Uygulama Analizi

2.Asiye ŞAHİN EMİR - İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Sosyal Koruma

3.Aslıcan KALFA TOPATEŞ - Bir Sosyal Koruma Aracı Olarak Sosyal Ve Ekonomik Destek Uygulamasının Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği

4.Bediz YILMAZ - Türkiye’de Sosyal Devletin Dönüşümünü Şartlı Sosyal Yardımlar Üzerinden Okumak: Yapı, İşleyiş Ve Yararlanıcılar

5. Duygu ÇELEBİ - Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadınlara Özgü Borçlanma Hakları

6. Hakan TOPATEŞ - Türkiye’de Sosyal Korumanın Tükenmesi: Fordizm’in Son Tortuları Olarak  Kamu İşçileri

7. Hicran ATATANIR - Sosyal Koruma Zincirinde Kayıp Halka: Bakım Sigortası

8. Senem ERMUMCU -  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Harcamaları

9. Recep KAPAR - Sosyal Koruma Kavramı ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Koruma Yaklaşımı

10. Zeynep ŞİŞLİ - Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 176 Nolu Sözleşmesi  Çerçevesinde  Türkiye’de İşçi  Sağlığı Ve İş Güvenliği Mevzuatı

11. Selcan GÜLER - Çalışma Yaşamında Ayrımcılığa Maruz Kalan Bir Grup Örneği Olarak Eşcinseller

12. Kumru DÖNE - Sosyal İçermenin Sağlık Özelinde İncelenmesi: Avrupa Birliği Ve Türkiye Karşılaştırması;  Romanlar Örneği

13. M.Elvan TUNCA - Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde Sosyal Koruma Kavramı

14. Adila CHEGİROVA - Özgürleştirici Koşulsuz Temel Gelir Fikri Ekseninde Yoksullukla Mücadele

15. Aslı KAVURMACI - Sosyal Koruma Ve İnsana Yakışır İş

16. Kısmet DELİVELİ , Ömür DELİVELİ – Türkiye’de Engellilerin İstihdamı Sorunu

17. Müslim DEMİR- Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenlik Haklarına İlişkin Değerlendirmeler Ve Öneriler

 

 

 

I. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu,

Sosyal koruma kavramını tartışmak ve bu konuya ilişkin güncel sorunları belirlemek üzere, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Sempozyum, Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 17-18 Ekim 2014 tarihinde Denizli’de düzenlenecektir.

Belirlenen sempozyum konularına ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bildiri özetlerinin 500-800 kelime arasında olması; amaç, kapsam, yöntem ve ön kaynakçayı da içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir. Sempozyuma katılan bildiriler sempozyum cd’sinde; seçilmiş bildiriler ise editörlü kitap halinde basılacaktır.

Bildiri özetlerin gönderilmesi için son gün 25 Temmuz 2014’tür.