DÜZENLEME KURULU 

 

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Doç. Dr. Handan KUMAŞ

Doç. Dr. Kamil ORHAN

Doç. Dr. Hacer Simay KARAALP

Yrd. Doç. Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE

Arş. Gör. Dr. Aslıcan Kalfa TOPATEŞ

Arş. Gör. Dr. Hakan TOPATEŞ

Arş. Gör. Nursel DURMAZ

Arş. Gör. Sezgi AKBAŞ

Arş. Gör. Asiye KAMBER

Arş. Gör. Hacer Vildan YAVUZ