BİLİM KURULU 

 

1.     Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan, Muğla Üniversitesi

2.     Prof. Dr. Adem Korkmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi

3.     Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi  

4.     Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi

5.     Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi

6.     Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Dokuz Eylül Üniversitesi

7.     Prof. Dr. Aysen Tokol, Uludağ Üniversitesi

8.     Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

9.     Prof. Dr. Fevzi Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi

10.   Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi

11.   Prof. Dr. Gürhan Fişek, Ankara Üniversitesi

12.   Prof. Dr. Kadir Arıcı, Gazi Üniversitesi

13.   Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi

14.   Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi

   15.   Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar, Dokuz Eylül Üniversitesi

16.   Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Anadolu Üniversitesi

17.   Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

18.   Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Üniversitesi

19.   Prof. Dr. Şerife Turcan Özsuca, Ankara Üniversitesi

20.   Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

21.   Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

22.   Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi

23.   Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

24.   Doç. Dr. Pir Ali  Kaya, Uludağ Üniversitesi

25.   Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Üniversitesi

26.   Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara Üniversitesi

27.   Doç. Dr. Şenay Gökbayrak, Ankara Üniversitesi

28.   Prof. Dr. Tunç Demirbilek,  Dokuz Eylül Üniversitesi

29.   Prof. Dr. Sevda Demirbilek,  Dokuz Eylül Üniversitesi

30.   Yrd. Doç. Dr. Atalay Çağlar, Pamukkale Üniversitesi