PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

 

 

Kalite Güvencesi Politikası, mevzuat şartlarını dikkate alan ve değişime ayak uyduran bir anlayışla, Pamukkale Üniversitesinin tüm birimlerinde kalite güvence sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi amacıyla belirlenen ve tüm çalışanlarca benimsenen temel unsurları açıklar.

Pamukkale Üniversitesi;

a) Belirlemiş olduğu misyon, vizyon, politika ve stratejik amaçları esas alarak çalışmalar yürütür. Faaliyetlerin stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumluluğunu güvence altına alır ve sistematik olarak izler.

b) Tüm süreçlerinde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al kalite güvencesi yaklaşımı ile hareket eder. Sürekli geliştirme yaklaşımını esas alır.

c) İç kalite güvence sisteminin yapılanmasını ve sürdürülebilirliğini kurum içi mevzuat ile güvence altına alır. Bunun için dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine uyum sağlamayı taahhüt eder.

d) Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlarının süreçlere katılımını sağlar ve geri bildirim kanallarını açık tutarak memnuniyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirir.

e) Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir üniversite olmayı hedefler.

f) Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsünü güvence altına almak ve süreçlerin performansını değerlendirmek amacıyla izleme mekanizmaları oluşturur ve işletir. Sonuçları değerlendirerek iyileştirme yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.

g) Tüm süreçlerin uygulanmasında bilgi yönetim sistemlerini etkin olarak kullanır ve sürdürülebilirliğini sağlar.

h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası değişimleri ve eğilimleri takip eder ve uyum sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür. Yenilikçi ve girişimci bakış açısını ön planda tutar.

i) Tüm faaliyetlerini insana ve çevreye saygıyı ilke edinerek ve sürdürülebilirliği esas alarak yerine getirir.

j) Kalite kültürünün kurum içerisinde benimsenmesini ve yaygınlaşmasını güvence altına almak amacıyla faaliyetler yürütür.

k) Belirlediği Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve diğer yönetim politikaları ile ilgili alandaki faaliyetlerin birbirleri ile uyumunu güvence altına alır.