Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması , beslenme , çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak geleceğin bilgili, becerili insanını yetiştirmek amacı ile bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur.