MİSYON -VİZYON

 

 

 

 

Vizyon: Öğrencilerin Pamukkale Üniversitesi’ni tercih etmelerinde etkin rol oynamak ve öğrencilerimizin her açıdan gelişimini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını gerçekleştiren; kültür, sanat, spor, alanlarındaki üretimlerin yöre halkının istifadesine sunan Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları arasında lider, yenilikçi ve referans bir idari birim olmaktır.


Misyon: Temel sağlık, psikolojik danışmanlık, barınma ve beslenme hizmetlerini vermek, bireylerin kültür ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla burs vermek, uygulama ve araştırmalar yapmak veya yaptırmaktır.