Destek Hizmetleri Birimi; Başkanlığın edinmiş olduğu taşınırların kayıt ve kontrolünü, başkanlık faaliyetlerinden elde edilen ve muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından tahsil edilen gelirlerin taahhuku ve tahsilini yapmaktadır.