Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 2017 yılına ait Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) ve ekleri aşağıda sunulmuştur. 

Belgeler

PAÜ PDREM KİDR 2017

Eklerin Listesi (Eklere ulaşmak için lütfen tıklayın.)

Ek-1: Toplantı Tutanakları

Ek-2: Başvuru Formu

Ek-3: Başvuru Formu (İngilizce)

Ek-4: Bilgilendirilmiş Onay Formu (Bireysel Psikolojik Danışma)

Ek-5: Bilgilendirilmiş Onay Formu (Psiko-eğitim)

Ek-6: Ön görüşme Formu

Ek-7: Acil Yönlendirme Formu

Ek-8: Karşılama Ekibi Değerlendirme Anketi

Ek-9: Karşılama Ekibi Gönüllü Öğrenci Örnek Katılım Belgesi

Ek-10: Oryantasyon Programı Formatör Eğitimi Toplantısı İmza Listesi

Ek-11: Oryantasyon Programı Formatör Değerlendirme Anketi

Ek-12: İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ)

Ek-13: Kişilerarası İletişim Becerileri Semineri - Etkili İletişim Kurmak İçin Ne Yapmalıyız?

Ek-14: Kişilerarası İletişim Becerileri Semineri - Duygu Dağarcığı

Ek-15: Kişilerarası İletişim Becerileri Psikoeğitim Programı (8 Haftalık)

Ek-16: Kişilerarası İletişim Becerileri Psikoeğitim Programı Örnek Katılım Belgesi

Ek-17: ERASMUS Gelen Öğrenci Oryantasyon Programı - Kültür Şoku Semineri; Kültür Şoku Nedir?

Ek-18: PDREM İhtiyaç Analizi Anketi

Ek-19: Oryantasyon Programı Kitapçığı

Ek-20: Denizli Tanıtım Broşürü

Ek-21: PAÜ'ye Hoşgeldiniz - Kitap Ayracı

Ek-22: Oryantasyon Programı Çerçeve Sunumu

Ek-23: PDREM Haftalık Çalışma Programı

Ek-24 Pamukkale Üniversitesi İç Değerlendirme İlkeleri ve Süreci

Ek-25 Pamukkale Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı

Ek-26 Karşılama Ekibi Etkinliği

Ek-27 PDREM Başvuru Kayıt Sistemi

 

Menü