2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Harç Ödeme Ve Ders Kayıt İşlemleri Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 11 Eylül 2014, 10:51

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
HARÇ ÖDEME VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ DUYURUSU

 

        2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri; 09-12 Eylül 2014 tarihleri arasında, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

        2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında kayıtlı tüm öğrencilerin (Yeni kayıt olan 1.Sınıf öğrenciler dahil) Güz Yarıyılında almaları gereken derslere sistem üzerinden aşağıda yer alan açıklamalara göre kayıt olmaları, eklemek-silmek istedikleri dersler var ise, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta Ekle-Sil-Onayla tarihlerinde (15-19 Eylül 2014) bu işlemleri yine sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir.

 

1- İkinci Öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresini aşan Birinci Öğretim öğrencilerinin; Katkı Payı/Öğrenim Giderinin 1. Taksitini herhangi bir HALK BANKASI şubesinde, (06 Eylül – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında) Üniversitemiz adını ve öğrenci numarasını ilgili banka memuruna söyleyerek yatırmaları ya da Halk Bankası bankamatiklerinden Diğer İşlemler-Fatura Ödeme > Harç > Plaka Kodu (20) > Pamukkale Üniversitesi>Öğrenci No>Numara Kabul adımlarını takip ederek gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Harçlar ayrıca Halk Bankası İnternet Bankacılığı ile yatırılabilecektir. Katkı Payı/Öğrenim Giderinin yanlış yatırılmasından kaynaklanan durumdan öğrenci sorumludur.

      Harç işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2- Şifresini ve kullanıcı adını unutan öğrenciler, Pusula Bilgi Sistemi giriş sayfasında bulunan “Şifremi Unuttum” sekmesinde yer alan açıklamalara göre şifrelerini sıfırlayabilirler. Yeni şifreler cep telefonlarına SMS olarak gönderileceği için telefon numaralarının güncel olması gerekmektedir. Telefon numaralarını güncellemek için 0 258 296 12 12 den Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çağrı Merkezi ile iletişime geçilebilir.

3- Öğrenci şifresi ile, İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan (Internet Explorer, Mozilla Firefox Tarayıcıların kullanılması önerilir); 09-12 Eylül 2014 tarihleri arasında, http://pusula.pau.edu.tr adresine girilerek, PAÜ. Kullanıcı Adı ve Şifresi ile ders kayıt işlemleri yapılacaktır.

      Ders kayıt işlemine başlamadan önce ders kayıt kılavuzunu okumanız yararlı olacaktır. Kılavuz için buraya tıklayınız. 

4- Ders kaydı ve kredi sınırları ile diğer hükümler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan güncel yönetmelik ve yönergelerin, özellikle Yönetmeliğin 6’ncı,7’nci 18’nci ve 19’uncu maddelerinin ders kaydından önce okunması gerekmektedir. Ders kayıt ekranına ilk girişte, “İlgili mevzuat hükümlerini okudum, bilgi edindim” seçeneği onaylanmadan ders kayıt aşamasına geçilemeyecektir./span>

5- Danışman, öğrencinin akademik hedeflerini ve geçmiş başarılarını dikkate alarak, öğrencinin ders seçiminde kendisine önerilerde bulunur. Öğrenci kayıt yenileme işlemlerini yapmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.

6- Ders kayıt işlemleri sistem üzerinden, danışman tarafından kontrol edilir. Eksik ve hatalar öğrenciye sistem üzerinden bildirilir, öğrenci kayıt süresi içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadır. Danışmanın, rehberlik hizmeti dışında sorumluluğu yoktur.

7- Ders kayıt işlemlerini yapmayan veya tamamlamayan öğrencinin ilgili yarıyıllarda kaydını yenilemediği kabul edilir, derslere devam etmesi ve sınavlara girmesi durumunda devamları ve sınavları geçersiz sayılır. Onay verilmeyen derslere kayıt işlemi yapılmamış sayılır.

8- Yapılan ders seçimi işlemlerinin sistemde görülüp görülmediği, Pusula Bilgi Sisteminden “Ders Kayıt/Ekle-Sil” veya “Not Görüntüleme” menüleri kullanılarak kontrol edilebilir.

9- 09– 12 Eylül 2014 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini mazereti nedeniyle yapamayan öğrenciler, Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen mazeretlerini belirtir belgelerini ilgili fakülte/yüksekokula dilekçe ekinde 17 Eylül 2014 tarihine kadar vermek zorundadırlar. Talebini ve mazerete ilişkin belgelerini bu tarihe kadar vermeyen veya Yönetmelik hükmü gereğince, 2 (iki) seferden fazla mazeretli kayıt talebinde bulunan öğrencilerin kayıt yenileme başvuruları kabul edilmez.

10- Ders kayıt döneminde derslere kayıt olan ancak, ekle-sil-onayla tarihlerinde (15-19 Eylül 2014) dersler üzerinde hiç bir işlem yapmayan öğrenci, ders kayıt döneminde kayıt olduğu derslerin doğruluğunu kabul etmiş olur.

11- Ekle-sil-onayla işlemlerinden sonra, ders kaydı kesinleşmiş sayılır ve değiştirilemez. Anlaşmazlık hallerinde sistemdeki kayıtlar geçerlidir.

12- Öğrenci tarafından onaylanmış derslerin listesi sistem tarafından elektronik ortamda doküman olarak öğrenciye ve danışmana gönderilir.

13- 19 Eylül 2014 tarihinden sonra ders değişiklik, ders kayıt talepleri dikkate alınmaz.

14- İngilizce/Fransızca/Arapça Hazırlık öğrencilerimizin Pusula Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydı ve onay işlemi yapmalarına gerek yoktur.

15- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren değişen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine ve ilgili güncel mevzuatlar ile güncel akademik takvimlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

     a)- Değişen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine ulaşmak için buraya tıklayınız…!

     b)- Güncel mevzuatlara ulaşmak için buraya tıklayınız…!

     c)- Akademik takvimlere ulaşmak için buraya tıklayınız…!

 

                                                                           Öğrenci işleri Daire Başkanlığı