Birim olarak öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyerek günlük yaşam stresleri ile baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmak, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en üst düzeyde gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.Mediko Sosyal Merkezi binasında hizmet veren PDR birimine öğrenci ve personelimiz, 08: 00- 12: 00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında başvurabilmektedir.