Hızlı Erişim
Duyurular
Tümünü Gör

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İLE ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMEYECEK OLANLAR

         2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan  öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden Birinci Öğretim öğrencileri ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR

         İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına 2013-2014 öğretim yılında yeni kayıt hakkı kazanan ve halen öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.  Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. (Yüzde ona giren öğrenciler Öğrenci otomasyonu tarafından 31.01.2014 tarihi itibari ile belirlenebilecektir ve banka ödeme sisteminde katkı payı miktarı olarak karşılarına çıkacaktır.)

ÖZEL DURUMU OLANLAR

         Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. (Resmi Gazete 29 Ağustos 2012, Karar Sayısı : 2012/3584,  Madde 2 / 3)

         31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.

 

Yukarıda ki özel durumlardan biri bulunan, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden katkı payı alınmaz

 

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

 

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

 

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

 

Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

         2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Birinci Öğretime kayıtlı olanlar aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenci katkı payını; İkinci Öğretime kayıtlı olanlar ise aynı tablodaki öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

         Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören program süreleri sonunda mezun olamayan araştırma görevlilerinden katkı payı alınmaz

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU;

         Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

         Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydım sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

* Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilirler.

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER

Birinci Öğretim

Normal Öğretim Süresinde Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencileri

İkinci Öğretim

 Eğitim Fakültesi

0

142

514

 Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.)

0

142

641

 Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.)

0

142

481

 İkt. ve İda. Bil. Fak.

0

157

578

 İktisat Bölümü (İ.Ö.) (%100 İng.)

0

157

867

 Mühendislik Fak.

0

194

765

 Teknik Eğitim Fak.

0

141


 Teknoloji Fak.

0

194

765

 Tıp Fakültesi

0

296


 Turizm Fakültesi

0

142


 İlahiyat Fakültesi

0

142


 İletişim Fakültesi

0

142


 Denizli Sağlık Y.O.

0

95


 Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.

0

95


 Spor Bilim. ve Tek. Y.O.

0

95


 Uygulamalı Bil. Y.O.

0

95


 Acıpayam M.Y.O.

0

95


 Bekilli M.Y.O.

0

95

385

 Buldan M.Y.O.

0

95

385

 Çal M.Y.O.

0

95


 Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Tek. Bil. M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Sos. Bil. M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Sağ. Hiz. M.Y.O.

0

95


 Honaz M.Y.O.

0

95

385

 Kale M.Y.O.

0

95

385

 Tavas M.Y.O.

0

95


 Enstitüler

0

129


 

Kayıt yenileme için katkı payı yatırma günleri

: 31.01.2014 - 07.02.2014

Enstitüler Yeni Kazananlar için katkı payı yatırma günleri

: 24.01.2014 - 31.01.2014

Enstitüler için katkı payı yatırma günleri

: 24.01.2014 - 07.02.2014

Tıp Fakültesi kayıt yenileme için katkı payı yatırma günleri

: 31.01.2014 - 28.02.2014

 

 * Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilirler.