Hızlı Erişim
Duyurular
Tümünü Gör

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İLE GÜZ DÖNEMİNDE ÖĞRENİME DEVAM ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU!

 

ÖNEMLİ NOTLAR :

1)- İlan edilen Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri (Harç), 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılına ait miktarlardır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından açıklandığında ilan edilen miktarlar yeniden güncellenecektir, oluşan farklar Bahar Döneminde mahsup edilecektir.

2)-09-12 Eylül 2014 tarihleri arasında ve Dikey-Yatay Geçiş yöntemleri ile Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerden Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemesi zorunlu olanlar ile diğer tüm öğrencilerin öğrencilik ve sınav hakkından yararlanabilmeleri için, Güz Dönemi ders kayıt ve onay işlemlerini Pusula Bilgi Sisteminden yapmaları zorunludur.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMEYECEK OLANLAR

        2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan  öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden Birinci Öğretim öğrencileri ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR

        İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına 2014-2015 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrenciler ile halen İkinci Öğretim programlarına kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenime devam etmek isteyen ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. (Yüzde ona giren öğrenciler, fakülte/yüksekokullardan alınan yönetim kurulu kararlarına göre sisteme tanımlanmıştır. Ödeme sırasında, miktarlar öğrenim ücreti değil katkı payı olarak görülecektir.)

 

ÖZEL DURUMU OLANLAR

        Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. (Resmi Gazete 29 Ağustos 2012, Karar Sayısı : 2012/3584, Madde 2 / 3)

        31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olup program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınır.

 

Yukarıda ki özel durumlardan biri bulunan, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden katkı payı alınmaz

 

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

 

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

 

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

 

Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

        2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Birinci Öğretime kayıtlı olanlar aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenci katkı payını ödeyeceklerdir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

        Devlet üniversitelerinde görevli olup, Birinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören, program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU;

        Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

        Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

* Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilirler.

 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER

Birinci Öğretim

Normal Öğretim Süresinde Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencileri

İkinci Öğretim

 Eğitim Fakültesi

0

142

514

 Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.)

0

142

641

 Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.)

0

142

481

 İkt. ve İda. Bil. Fak.

0

157

578

 İktisat Bölümü (İ.Ö.) (%100 İng.)

0

235

867

 Mühendislik Fak.

0

194

765

 Teknik Eğitim Fak.

0

141


 Teknoloji Fak.

0

194

765

 Tıp Fakültesi

0

296


 Turizm Fakültesi

0

142


 İlahiyat Fakültesi

0

142


 İletişim Fakültesi

0

142


 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0

194


 Denizli Sağlık Y.O.

0

95


 Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.

0

95


 Spor Bilim. ve Tek. Y.O.

0

95


 Uygulamalı Bil. Y.O.

0

95

578

 Turizm İşlet.ve Otelcilik Y.O.

0

95

0

 Acıpayam M.Y.O.

0

95


 Bekilli M.Y.O.

0

95

385

 Buldan M.Y.O.

0

95

385

 Çal M.Y.O.

0

95


 Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Tek. Bil. M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Sos. Bil. M.Y.O.

0

95

385

 Denizli Sağ. Hiz. M.Y.O.

0

95


 Honaz M.Y.O.

0

95

385

 Kale M.Y.O.

0

95

385

 Tavas M.Y.O.

0

95

385

 Enstitüler

0

129


 

KATKI PAYI YATIRMA GÜNLERİ :

 

 Üniversitemize Yeni Kayıt yaptıranlar için

 06.09.2014 - 12.09.2014

 Kayıt yenileme için

 06.09.2014 - 12.09.2014

 Enstitülere Yeni Kazananlar için

 01.09.2014 - 03.09.2014

 Enstitüler için

 09.09.2014 - 12.09.2014

 Tıp Fakültesi kayıt yenileme için

 08.09.2014 - 26.09.2014

 

 * Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilirler.