MİSYON

Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM); dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden biri olan Türkçeyi öğreterek; çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten, mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren bireyler yetiştirme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

VİZYON

Yenilikçi eğitim - öğretim uygulamalarında öncü olan, faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.