DANIŞMA KURULU

Doç.Dr. Cemal BAYAK

Dr.Öğr.Üyesi Mevlüt Metin TÜRKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Öztaş

Öğr.Gör. Hafize TAHRA

Öğr.Gör. Mehmet SARIKÖSE