MTF

 

KALİTE HEDEFLERİ

 

££££

Yönetimsel–Kurumsal bağlam;

£

İdari birimlerin hiyerarşik düzene uygun olarak iş bölümü/görev alanı tanımlarının belirlenerek, eşgüdüm koordinasyon kapsamında hizmetlerin zamanında etkin–verimli ve gereğince karşılanması.

££

İdari birimlerin hizmetlerin sunumuna–karşılanmasına ve yönlendirilmesi yönelik olarak ilgili Mevzuatlar bakımından hizmet içi eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile sürekli geliştirilmesi–güncellenmesi.

££££

Mekânsal–İşlevsel bağlam;

£

Kurumsal ve mekânsal altyapı olanaklarının gerek eğitim–öğretim mekânları gerekse boş zaman/dinlenme mekânları bakımından etkin–verimli ve yeterince–gereğince kullanımının sağlanması.

££

Stüdyo ve laboratuvar ve derslik gibi eğitim–öğretim mekânlarının, teknik donanım ve altyapı niteliği ile kullanım olanakları ve teknolojik altyapı bakımından çağdaş mekânsal kullanım normlarına uygun düzenlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi–güncellenmesi.

££££

Eğitim–Öğretim bağlamı;

£

Eğitim–öğretim müfredatlarının ulusal–uluslararası akreditasyon ve kalite standartları ile mesleki–sektörel gereksinimlerin dengeli birlikteliğine uygun olarak mezun geri bildirimleri eşliğinde sürekli güncellenmesi.

££

Uluslararası işbirliği ve ortaklıklar/anlaşmalar bakımından gerek öğrenci–öğretim üyesi değişim programları gerekse ortak akademik–bilimsel çalışmaların geliştirilmesi.

££££

Akademik–Bilimsel bağlam;

£

Akademik kadronun bilimsel altyapısının geliştirilmesine yönelik kongre, sempozyum, panel, çalıştay vb. bilimsel etkinlikler ile güncel akademik–bilimsel gündem konusunda bilgi akışı sağlanarak, akademik–bilimsel çalışmaların niceliksel ve niteliksel bakımından geliştirilmesi–sürekli kılınması ve kurumsal yaygın etki sağlanması

££

Akademik kadronun uzmanlık alanları esas bilgi birikiminin güncel konularda akademik–bilimsel nitelikli seminer çalışmaları ve çalıştay düzenlenmesi yoluyla eğitim–öğretim süreci ile ilişkilendirilmesi, diğer Üniversiteler ile ortak etkinliklerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması