ADI SOYADI

Telefon

E-Mail

Prof. Dr. Emin KARAPINAR

2963601

ekarapinar@pau.edu.tr

Prof. Dr. Ayşen HÖL

2963614

aozdag@pau.edu.tr

Prof. Dr. Aslıhan Aslan KARTAL

2963989

aslıhank@pau.edu.tr

Prof. Dr. Metin AK

2963595

metinak@pau.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan DONAT

2963602

rdonat@pau.edu.tr

Doç. Dr. Aykut DEMİRÇALI

2963603

ademircalı@pau.edu.tr

Doç. Dr. Berna KAVAKLIOĞLU YARDIMCI

2967414

byardimci@pau.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet KAYA

2963607

ahmetk@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevil SÖYLEYİCİ

2963612

szencir@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koray ŞARKAYA

2963564

ksarkaya@pau.edu.tr