Fen Fakültesi’nde 6 Bölüm bulunmaktadır.

Fakültemiz; Biyoloji (N.Ö-aktif), Kimya (N.Ö-aktif), Fizik (N.Ö-aktif), Matematik N.Ö-aktif ), İstatistik (Pasif), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Pasif) bölümlerinden oluşmaktadır.

 Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi için 41 Profesör, 17 Doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi olmak üzere 90  kişilik akademik ve 12 idari personelden oluşmaktadır.

Fakültemizde toplam 4 bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Öğretim üyeleri bakımından yeterli şartları tamamlanması ile birlikte İstatistik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri için de öğrenci alınması için başvurular yapılmıştır. Uluslararası standartlarda hizmet veren bir üniversitenin en temel fakültesinde, gelişmiş olmanın gereği olarak bilginin teknolojiye dönüşmesi ve topluma aktarılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümlerimizde isteyen öğrenciler ERASMUS değişim ve staj programlarından yararlanabilmekte ve yan dal yapabilmektedir. Ayrıca yürütülen programların uluslararası tanınırlığını arttıran, Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi bulunmaktadır. Bölümler için gerekli olan eğitim ve araştırma laboratuvarları ve bunların alt yapısı tamamlanmış olduğundan, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz tam olarak yürütülmektedir. Teknolojik yeniliklere göre laboratuvarlarda gerekli iyileştirmeler aşamalı olarak yapılmaktadır. Bunlar sayesinde Fakültemiz bünyesinde araştırmalar yapılmakta ve lisansüstü seviyelerde bilimsel ve akademik çalışmalar yapabilecek mezunlar verilmektedir.

Fakültemizde eğitim-öğretimin ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanında, araştırmada elde edilen sonuçları uygulamaya aktararak, topluma sosyo-kültürel katkı sağlama konusunda girişimler yapılmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak bölümlerimiz öğretim elemanları her alanda topluma yönelik projeler yürütmektedirler. Bu konularda alt yapı ve akademik kadro olarak yeterli imkânlara fazlasıyla sahip durumdayız. Yapılan projelere yerel, ulusal ve uluslararası ortakların destek vermesi, güvenilirlik ve başarı konusunda iyi bir yerde olduğumuzu göstermektedir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin kalitesini arttırarak ve öncelikli alanlarda araştırmalar yapan laboratuvar ile Ulusal ve Uluslararası alanda tanınan bir fakülte olmak için planlamalar yapmaktadır.