ADI SOYADI

Telefon

E-Mail

Dr.Öğr.Ü. Serkan AKOĞUL

2963695

sakogul@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Eda YALÇIN KAYACAN

2963613

eyalcin@pau.edu.tr

Dr. Öğr.Ü. Fadime GÖKÇE

2963970

fgokce@pau.edu.tr