Bilgi birikimleri ve deneyimleri sayesinde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün saygınlığını ulusal ve uluslararası düzeyde en üst seviyeye çıkarmak ve alanında kabul gören, amaçlanan bir konuma getirmek,
Çağdaş, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, sorumluluklarının bilincinde, milli değerlerine bağlı, bu bağlamda evrensel değerleri özümseyebilen, hoşgörülü, insan haklarına saygılı, alanındaki yenilikleri takip eden, öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmektir.