Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün görevi; Fransızcayı, edebiyatını ve kültürünü doğru yazabilen, konuşabilen, okuyan, dinleyen ve anlayabilen, bu bağlamda, Fransızca yazılmış edebi eserleri, dergi, gazete, belge  ve broşürleri, görsel ve yazılı basını takip edebilen, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilme becerisine sahip, bunun (Fransızca’nın) yanında ikinci yabancı dili  (İngilizce’yi veya Almanca’yı) de sözlü ve yazılı düzeyde özel sektörde ve kamu sektöründe kullanabilecek düzeye erişmiş, Fransızca konuşanlara rehberlik edebilecek, bilimsel düşünceyi benimseyen ve evrensel değerleri dikkate alan, yaratıcı, yeniliklere açık, devletine, milletine, ülkesine ve bayrağına bağlı, sorumlu, sorgulayıcı ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.