Institute of Social Sciences

 Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı (The PhD Programme of French Language and Literature)

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Fransız dili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Fransız Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları Fransız Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı edebiyatçılar ve akademisyenler olarak yetişmektedir. 

The PhD Programme of French Language and Literature involves the past and present studies in the field of French language and literature. The works of drama, poetry and novel in French literature are scrutinized from the perspective of a certain critical point of view and are discussed under the light of new perspectives. The graduates of this programme are prospective academicians and literary critics who approach French literature from a critical perspective. 

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Ders Kataloğu ( Information Package and Course Catalogue)             

 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Master's Degree of French Language and Literature)

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, Fransız dili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Fransız Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları Fransız Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı uzman olarak yetişmektedir. 

The MA Programme of French Language and Literature involves the past and present studies in the field of French language and literature. The works of drama, poetry and novel in French literature are scrutinized from the perspective of a certain critical point of view and are discussed under the light of new perspectives. 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Ders Kataloğu (Information Package and Course Catalogue)        

 

PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instıtute of Social Science): http://www.pau.edu.tr/sosyalbilimler

Lisansüstü Derece Programları (Degree Programmes)     :http://http//ebs.pau.edu.tr/bilgigoster/DereceProgram.aspx?lng=1