Kurul ve Komisyonlar

KOMİSYONLAR/GÖREVLERİ

Fen Bilgisi Eğitimi

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

Öğretmenlik Uygulaması Komisyonu

Prof.Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

Dr. Öğr. ÜyesiGül Hanım BORAN

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mine SULAK

Arş. Gör. Merve EKER ÇELEBİ

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

Prof. Dr. Zeha YAKAR

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi DURKAN

İl İçi Toplantı ve İşbirliği Komisyonu

Prof. Dr. Serkan SEVİM

Prof. Dr. Zeha YAKAR

Prof. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ


KOMİSYONLAR/GÖREVLERİ

Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi DURKAN

Doç. Dr. Arzu KASKA

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

Sportif ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi DURKAN

Doç. Dr. Arzu KASKA

Arş. Gör. Merve EKER ÇELEBİ

Yeni Öğrenci Karşılama Komisyonu

Doç. Dr. Esra UÇAK

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

Arş. Gör. Merve EKER ÇELEBİ

Atık Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ

Arş. Gör. Dr. Merve KOCAGÜL

Laboratuvar

Dr. Öğr. Üyesi İsmail UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARATAŞ

Doç. Dr. Arzu KASKA

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KARAKAŞ

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Arş. Gör. Merve EKER ÇELEBİ

Kültür ve Sanat Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Merve KOCAGÜL