Albümler

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER SUNUMU
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Seminer dersini alan Anabilim Dalımız Matematik Eğitimi Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları ile Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin sunumları yapılmıştır.
Mobil Deney Çantası Projesi
Denizli il Milli Eğitim MüdürüDr. Emre Çalışkan, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Sanayi Odası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2023'te Türkiye 3.'lüğü alan Mobil Deney Çantası projemizi tasarlayan PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Dr. Merve Kocagül, Ar. Gör. Merve Eker Çelebi ile AR-GE Şube Müdürü Yasin Temel ve AR-GE Birimi Öğretmenlerine Teşekkür Belgesi takdim etti.
Kocadere Vali Mehmet Özgün İlk/Ortaokulunu Çocuk Üniversitesi Ziyareti
Pamukkale Çocuk Üniversitesi müdürü Prof. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ, Doç. Dr. Erhan Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR ve Arş. Gör. Merve EKER ÇELEBİ ile birlikte Kocadere Vali Mehmet Özgün İlk/Ortaokulu öğrencilerini PAÜ Botanik Bahçesinde ağırlandı. Öğrenciler eğlenirken öğrendikleri okul dışı öğrenme ortamlarında onlar için hazırlanmış olan etkinliklere katıldırlar. Unutamayacakları bir gün geçirdiler…
2024 Katı Atık Bertaraf Tesisi Teknik Gezisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 18 Mart 2024 Tarihinde Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, 19 Mart 2024 tarihinde Temel Eğitim Bölümü öğrencileri Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisini ziyaret ettiler. Sürdürülebilir bir çevre ve daha yaşanabilir bir Denizli için yapılan faaliyetler kapsamında; çöplerin bertarafı, çöp gazından elektrik üretimi, mekanik ayrıştırma ve tıbbi atıkların sterilizasyonu hakkında bilgi aldılar.
Akreditasyon Toplantısı
Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu tarafından 13 Mart 2024 tarihinde ziyaret gerçekleştrilmiştir. Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Serkan SEVİM, Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER ve Fen Bilgisi Eğitimi ABD’daki öğretim elemanlarının katılımıyla süreçle ilgili sunum ve hazırlıkları paylaşılmıştır.
Emeklilik Yemeği
Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İzzet KARA ve Fen Bilgisi Eğitimi ABD öğretim üyeleri emekli olan hocamız Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özel’in veda yemeğine katıldı. Dekanımız değerli hocamıza plaketini takdim etti. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm başkanımız Prof. Dr. Serkan SEVİM hocamıza hediyesini takdim etti.
EGEKAF 2024
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş CEYLAN’ın “Erken Dönem Kariyer Destek Modeli” konulu konferans, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Vakfı Bursiyer Buluşması” ise günün son etkinliği oldu. Etkinlikler sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.
Seminer Sunumu
Yüksek Lisan Seminer Dersi kapsamında öğrencilerimiz hazırladıkları çalışmaları sundular. Ders kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar 22 Ocak 2023 tarihinde Fen Bilgisi Eğitimi ABD öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır.
Yapay Zeka ve Matematik Konferansı
4 Ocak 2024 tarihinde Prof. Dr. Serkan İPLİKÇİ tarafından Yapay Zeka ve Matematik Konferansı gerçekleşmiştir. Konferansta yapay zeka, makine öğrenmesi, tarihçesi, güncel uygulamalar ve yapay zeka matematiğine değinilmiştir.
Denizli Katı Atık Bertaraf Tesisi Teknik Gezisi
4 Aralık 2023 tarihinde Denizli Katı Atık Bertaraf Tesisine Çevre ve İnsan dersi kapsamında teknik gezi düzenlenmiştir. Gezi sayesinde katılımcılar yaşadıkları şehrin evsel atık ve tıbbi atığının ne kadar olduğunu ve nasıl bertaraf edildiğini gözlemleme imkanı bulmuşlardır.
Proje Tanıtım Toplantısı
Oryantasyon 2023
Oryantasyon programı
2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Semineri