Prof. Dr. Hüseyin BAĞ 

 

Telefon:

0258 296 1172

E-posta:

hbag@pau.edu.tr

Oda No:

MA-Z-11

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü, 1990

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 1995

Doktora:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 1998

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi, Analitik Kimya

 

 

 

 

 

Prof. Dr. İzzet KARA

(Dekan)

 

Telefon:

0258 296 1036

E-posta:

ikara@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-04

Lisans:

Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yüksek Lisans:

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği

Doktora:

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Fizik Eğitimi, Moleküler Modelleme

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Seçil ERÖKTEN 

Telefon:

0258 296 1176

E-posta:

erokten@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-55

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bilge CAN 

 

Telefon:

0258 296 1183

E-posta:

bilgecan@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-03

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Eğitimi

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Serkan SEVİM

(Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı)

Telefon:

0258 296 1179

E-posta:

serkansvm@yahoo.com

Oda No:

EGT-A-K1-56

Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi

Yüksek Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi

 

 

 

 

Prof. Dr. Zeha YAKAR

 

 

Telefon:

0258 296 1178

E-posta:

zyakar@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-02

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Texas A&M Üniversitesi

Doktora:

Iowa Üniversitesi, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Öğretmen Eğitimi, Araştırma Temelli Öğrenme, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, Öğretim Yöntemleri

 

 

 

 

Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon:

0258 296 1071

E-posta:

asavran@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-05

Lisans:

ODTÜ, Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Doktora:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

STEM Eğitimi, Bilimin Doğası, Argümantasyon, Biyoloji Eğitimi

 

 

 

Prof. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ

(Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Telefon:

0(258)2961106

E-posta:

fekici@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-06

Lisans:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi FBE Biyoloji ABD

Doktora:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Çalışma/Araştırma Alanı:

Biyoloji, Fen Eğitimi, Çevre eğitimi, Okul dışı öğrenme 

 

 

 

Doç. Dr. Arzu KASKA

Telefon:

0258 2961184

E-posta:

acar55@pau.edu.tr

Oda No:

MA-K1-12

Lisans:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Biyoloji-Bitki Biyoteknolojisi

 

 

 

 

Doç. Dr. Esra UÇAK

Telefon:

0258 296 1097

E-posta:

eucak@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-07

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Erhan EKİCİ

Telefon:

0258 296 11 66

E-posta:

 eekici@pau.edu.tr 

Oda No:

EGTA-K1-58

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 1999  

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2004

Doktora:

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2009

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu, Web Araçları, Fizik Eğitimi 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail UYSAL

Telefon:

0258 296 1175

E-posta:

iuysal@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-59

Lisans:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Yüksek Lisans:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Doktora:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Çalışma/Araştırma Alanı:

Nükleer Fizik

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi DURKAN

Telefon:

0258 296 1180

E-posta:

ndurkan@pamukkale.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-57

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994.

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, 2000.

Doktora:

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.

Çalışma/Araştırma Alanı:

Ekoloji, Fen Bilgisi Eğitimi, Biyoloji, Biyoloji Eğitimi

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Hanım BORAN

Telefon:

0258 296 1185

E-posta:

gulerol@gmail.com

Oda No:

MA-K1-53

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2002

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, 2005

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, 2014

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARATAŞ

Telefon:

0258 296 11 00

E-posta:

erhankaratas@pau.edu.tr

Oda No:

MA-Z-13

Lisans:

Selçuk Üniversitesi – Kimya Bölümü

Yüksek Lisans:

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D

Doktora:

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D

Çalışma/Araştırma Alanı:

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası,
Elektrokromik Malzemeler,

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ

Telefon:

0 258 296 1186

E-posta:

ycekbas@pau.edu.tr

Oda No:

MA-K1-54

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Astronomi, Fizik Eğitimi

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KARAKAŞ

(Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

 

Telefon:

0 258 296 1041

E-posta:

akakrakas@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K2-11

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çalışma/Araştırma Alanı:


 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR (FARABİ ve Erasmus Koordinatörü)

Telefon:

0258 296 1072

E-posta:

abahtiyar@pau.edu.tr

Oda No:

MA-K1-08

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Fen Bilgisi Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Öğrenme Ortamları, Sokratik Sorgulama

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Merve KOCAGÜL

Telefon:

0258 296 1224

E-posta:

mkocagul@pau.edu.tr

Oda No:

MA-K1-08

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğrt. (İ.Ö.)

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens. Fen Bilgisi Öğretmenliği

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens. Fen Bilgisi Öğretmenliği

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Sorgulamaya dayalı öğrenme, Akıl yürütme becerileri

 

 

 

 

Arş. Gör. Merve EKER

Telefon:

0258 296 1239

E-posta:

mervee@pau.edu.tr

Oda No:

MA-K1-52

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi 

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Devam Ediyor)

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi