Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ERASMUS Bölüm Koordinatörü:

Prof. Dr. Serkan SEVİM

ssevim@pau.edu.tr

Tel: +90 258 296 1179

 

Fen Bilgisi Eğitimi ERASMUS Anabilim Dalı Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

abahtiyar@pau.edu.tr

Tel: +90258 296 1072

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği FARABİ Kordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Asiye BAHTİYAR

abahtiyar@pau.edu.tr

Tel: +90258 296 1072