Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 10 Aralık 2021

 

Pamukkale Üniversitesi akademik birimlerinde yürütülen eğitim programlarının kalitesini güvence altına almak, programları sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bölüm danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya aşağıda bilgisi yer alan isimler katılmıştır.

Sektör temsilcisi: Özlem Özyön, Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi, TUSHAD yönetim kurulu üyesi ve eğitim komisyonu başkanı

Bölüm öğretim elemanları:   Dr. Öğr. Üyesi Aygül Anavatan

                                                   Dr. Öğr. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı

                                                   Arş. Gör. Çağın Karul

Mezun öğrenci: Kübra Öztekin

Öğrenci temsilcisi: Muhammed Mercan

 

Toplantıda aşağıdaki görüş ve öneriler sunulmuştur.

1) Bölüm danışma kurulumuzda tüm paydaşlardan özellikle sektör temsilcisinden alınan görüş doğrultusunda ISLE 352 PROJE YÖNETİMİ, ISLE 410 STRATEJİK YÖNETİM (stratejik bakış açısı kazandırmak amacıyla) ve YBS 375 KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ derslerin bölüm seçmeli havuzuna alınması bölüme önerilmiştir.

EKON 405 OYUN TEORİSİ - I ve EKON 408 OYUN TEORİSİ - II derslerinin içeriklerinin özel sektör uygulamaları ile güncellenmesi için ilgili bölümle görüşülmesi yönünde öneride bulunulmuştur.

İleri Ofis Uygulamaları ile ilgili bir ders teklifinde bulunulması önerilmiştir.

2) TÜİK, Merkez Bankası gibi Ekonometri mezunlarının kamu sektöründe çalışma imkânı olan alanlardan temsilcilerin öğrencilerle seminerler yoluyla buluşması,

Özel sektör temsilcileri ile etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin iş hayatına dair perspektif kazanmasının sağlanması,

Bölüm mezunları ile aktif öğrencilerin buluşması yoluyla deneyim aktarımının sağlanması gibi etkinlikler düzenlenerek bölüme karşı olan farkındalığın arttırılması önerilmiştir.

3) İsteğe bağlı staja öğrencilerin teşvik edilmesi ve üniversitemiz kariyer merkezine yönlendirilmesi önerilmiştir.

4) Öğrencilerin ifade yeteneğinin geliştirilmesi ve öğrencilere sunum tecrübesi kazandırılması açısından derslerde araştırma ödevi verilmesi ve bu ödevlerin sunulmasının öğretim üyelerine önerilmesi planlanmıştır.

 


Menü