Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30 Aralık 2022

 

Pamukkale Üniversitesi akademik birimlerinde yürütülen eğitim programlarının kalitesini güvence altına almak, programları sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bölüm danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya aşağıda bilgisi yer alan isimler katılmıştır.

Sektör temsilcisi: Zeliha Baysan Burak, DNZ Baysan Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kurucusu ve Yöneticisi

Bölüm öğretim elemanları:   Dr. Öğr. Üyesi Aygül Anavatan

                                                   Dr. Öğr. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı

                                                   Arş. Gör. Çağın Karul

Mezun öğrenci: Muhammed Mercan

Öğrenci temsilcisi: Yeliz Sude Dikdam

 

Toplantıda aşağıdaki görüş ve öneriler sunulmuştur.

1) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere verilen oryantasyon eğitiminin bir benzeri olarak mezunlarımızın da iş dünyasına uyum sağlayabilmesi açısından çalışma hayatına yönelik bir oryantasyon eğitimi verilmesi önerilmiştir.

2) Müfredatlara yeni eklenen KRY 401 KARİYER PLANLAMA dersinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların organizasyon şemalarının tanıtılması önerilerek bu sayede öğrencilerin çalışmak isteyeceği departmanları belirleyebilmesine imkân sağlayacağı düşünülmüştür.

3) Özel sektör temsilcileri ile etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin ve öğretim üyelerinin iş hayatına dair perspektif kazanmasının sağlanmasının uygun olacağı dile getirilmiştir.

4) İsteğe bağlı staja öğrencilerin teşvik edilmesi ve üniversitemiz kariyer merkezine yönlendirilmesi önerilmiştir.

5) Seçmeli derslerin öğrencilerin branşlaşmasını sağlamak amacıyla gruplandırılması önerilmiştir.

6) Müfredatta bulunan uygulama derslerinin sayısının arttırılması önerilmiştir.

7) Öğrencilerin ifade yeteneğinin geliştirilmesi ve öğrencilere sunum tecrübesi kazandırılması açısından derslerde araştırma ödevi verilmesi ve bu ödevlerin sunulmasının öğretim üyelerine önerilmesi planlanmıştır.

 

 

 

Menü