Bölüm Tanıtımı

Ekonometri lisans programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) yer alan sayısal derslerin ağırlıkta olduğu dört yıllık bir bölümdür. Ekonometri; iktisat, istatistik ve matematik bilimlerinin birlikte kullanıldığı disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Kelime anlamı itibariyle “ekonomik ölçüm” anlamına gelen ekonometri; iktisat teorilerini, matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanarak kanıtlamaya çalışmaktadır.

Ekonometri, ekonomi ve finans alanları başta olmak üzere; sosyoloji, psikoloji, biyoloji, tıp, pazarlama, eğitim ve tarih gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojileri, ekonometrinin çalışma alanlarına ve ekonometrik çalışmaların başarısına olumlu katkı sağlamaktadır.

Ekonometri bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin; sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan ve disiplinli çalışmaya alışkın kişiler olması gerekmektedir. Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler, “ekonometrist” unvanını almakta ve verileri işleme, analiz etme ve raporlama yeteneğine sahip olmaktadır.

Ekonometri bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde pek çok çalışma alanına sahiptirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ve başta bankacılık ve sigortacılık sektörleri olmak üzere özel kurumların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe birimlerinde çalışmaktadırlar. Raporlama uzmanı, veri analizi uzmanı, talep planlama uzmanı, risk analizi uzmanı, veri madencisi, süreç iyileştirme uzmanı, tedarik zinciri uzmanı, fiyatlandırma uzmanı, kapasite planlama uzmanı, iş analizi uzmanı gibi pozisyonlar için özellikle ekonometri bölümü mezunları tercih edilmektedir.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, dinamik ve öğrencinin gelişmesine odaklanan bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzün öğrenci mevcudunun yüksek olmaması, öğrencilerin kariyer rotasının daha iyi yönlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, çift anadal - yandal eğitimleriyle çift diploma alma hakkına ve Erasmus, Farabi gibi eğitim programlarıyla kendilerini geliştirme imkanına sahiptir.

 Bölümümüz ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve bize danışmak istemeniz durumunda sizlere severek yardımcı olacağımızı belirtiyor ve sizleri aramızda görmeyi umut ediyoruz.

Pamukkale Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

Menü