EKONOMETRİ BÖLÜMÜNDE DERSLERE İLİŞKİN ÖNKOŞUL/YANKOŞUL TANIMLAMALARI

DERSİN

ÖN KOŞUL OLAN DERSİN

YAN KOŞUL OLAN DERSİN

KODU

ADI

KODU

ADI

KODU

ADI

EKNM 213

MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

EKNM 104

MATEMATİK II

-

-

EKNM 210

HİPOTEZ TESTLERİ

EKNM 104

MATEMATİK II

-

-

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

EKNM 101

İSTATİSTİĞE GİRİŞ

-

-

YBS 201

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

-

-

EKNM 111

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 208

REGRESYON ANALİZİ

-

-

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 305

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR I

-

-

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 306

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR II

-

-

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

-

-

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 414

EKONOMETRİ SEMİNERİ

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 408

FİNANSAL EKONOMETRİ

 

 

EKNM 301

EKONOMETRİ I

 

 

 

 

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 410

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 302

EKONOMETRİ II

 

 

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 415

UYGULAMALI MİKRO EKONOMETRİ

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 305

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR I

-

-

EKNM 405

EKONOMETRİK MODELLER

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 421

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

-

-

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

EKNM 422

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

-

-

 


 

 

Menü