İÇERİK

Bu sayfada derslere ilişkin ön koşul/yan koşul tanımlamalarına, yandal ve çift anadal programları ile değişim programları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜNDE DERSLERE İLİŞKİN ÖNKOŞUL/YANKOŞUL TANIMLAMALARI

DERSİN

ÖN KOŞUL OLAN DERSİN

YAN KOŞUL OLAN DERSİN

KODU

ADI

KODU

ADI

KODU

ADI

EKNM 213

MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

EKNM 104

MATEMATİK II

-

-

EKNM 210

HİPOTEZ TESTLERİ

EKNM 104

MATEMATİK II

-

-

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

EKNM 101

İSTATİSTİĞE GİRİŞ

-

-

YBS 201

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

-

-

EKNM 111

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 208

REGRESYON ANALİZİ

-

-

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 305

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR I

-

-

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 306

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR II

-

-

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

-

-

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 414

EKONOMETRİ SEMİNERİ

EKNM 301

EKONOMETRİ I

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 302

EKONOMETRİ II

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 408

FİNANSAL EKONOMETRİ

 

 

EKNM 301

EKONOMETRİ I

 

 

 

 

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 410

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

EKNM 401

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ I

EKNM 302

EKONOMETRİ II

 

 

EKNM 402

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ II

EKNM 415

UYGULAMALI MİKRO EKONOMETRİ

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 305

UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR I

-

-

EKNM 405

EKONOMETRİK MODELLER

EKNM 301

EKONOMETRİ I

-

-

EKNM 421

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

-

-

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

EKNM 422

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

EKNM 207

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

-

-

 


YAN DAL ve ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde yandal veya çift anadal yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/cift-anadal-2

 

 

  • YAN DAL PROGRAMI DERS LİSTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMI DERS LİSTESİ
DERSİN KODU DERSİN ADI T U KREDİ (AKTS)
EKNM 213 Matematiksel İstatistik-I 3 0 6
EKNM 210 Hipotez Testleri
3 0 6
EKNM 208 Regresyon Analizi 3 0 6
EKNM 317 Yöneylem Araştırması-I 3 0 5
EKNM 318 Yöneylem Araştıması-II 3 0 5
EKNM 301 Ekonometri-I 3 0 5
EKNM 302 Ekonometri-II 3 0 5
EKNM 305 Uygulamalı Ekonometrik Yazılımlar I 3 0 5
EKNM 306 Uygulamalı Ekonometrik Yazılımlar II 3 0 5
EKNM 401 Zaman Serisi Analizi-I 3 0 5
EKNM 402 Zaman Serisi Analizi-II 3 0 5

TOPLAM 58


1) Programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Üniversitemizin diğer fakültelerine kayıtlı lisans öğrencileri, istenilen kriterleri sağlamak koşuluyla başvurabilir.
2) Programa kayıtlı öğrencilerin yukarıda belirtilen dersleri almaları zorunludur.
3) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının 3 üncü veya 5 inci yarıyılı başında başvurabilir (PAU YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ- Madde 5(b)).
4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki akademik not ortalamasının en az 2.80 olması gerekmektedir (PAU YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ- Madde 5(d)).
5) Anadal programında başarılan derslerden en fazla 10 kredi yandal programında
saydırılabilir. (PAU YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ- Madde 5(d)).
6) Programın yürütülmesinde PAU YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ hükümleri geçerlidir.

 

  • ÇİFT ANADAL PROGRAMI DERS LİSTESİ

Bölümümüzde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, lisans ders kataloğumuza uyarak, 240 AKTS’lik dersleri almaları gerekmektedir. Bölümümüz Lisans Ders Kataloğu için tıklayınız:  http://ebs.pau.edu.tr/bilgigoster/Program.aspxlng=1&dzy=3&br=20&bl=59&pr=356

 

 

 

ERASMUS ANLAŞMALARI

Üniversite ve Bölüm BAŞ.
YIL.
BİT.
YIL
ÜLKE ADI ŞEHİR EĞİTİM DİLİ KONTENJAN
 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID - Econometrics  2014  2020  İspanya  Madrid  İspanyolca  2
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 'PARTHENOPE' - Econometrics  2014  2020  İtalya  Napoli  İngilizce  3
 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - Management  2016  2020  Polonya  Krakow  İngilizce  1
 RADOM ACADEMY OF ECONOMICS - Econometrics  2014  2021  Polonya  Radom  İngilizce  2
 UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN - Economics  2015  2020  Polonya  Olsztyn  İngilizce  2
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANSCUSI- Economics  2017  2021 Romanya Târgu Jiu  İngilizce 4

 

 

Menü