Yandal programları

(1) Yandal programları ilgili bölümün isteği, ilgili kurul ve Senato kararı ile açılır. Yandal programı ayrı bir lisans programı değildir. Yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ayrı bir belge verilir.
(2) Bir yandal programına hangi program öğrencilerinin kayıt olabileceği ilgili kurul ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Yandal programları en az 30, en fazla 60 krediden oluşur.
(4) Öğrenciler, kendi programında aldığı en fazla 10 krediyi yandal program kredisine saydırabilir.
(5) Yandal programlarına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl öğrencisi olması ve akademik ortalamasının en az 2.80 olması gerekir.
(6) Yandal programları, bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.
(7) (Ek:RG-20/7/2014-29066)
(1) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal
programındaki not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler,
genel not ortalamasına dahil edilmeksizin not durum çizelgesinde ve diploma ekinde yer alır.

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

 

Yandal Başvurusu YapabilecekProgramlar

Koşullar

Arkeoloji Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

---

 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

-----

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

----

 

Sanat Tarihi Bölümü

---

 

Tarih Bölümü

---