Kalite Komisyonu

 

REKTÖRLÜK İDARİ BİRİMLER
Birim Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı Görev Ünvanı KK İçerisindeki Görevi
Genel Sekreterlik Zeyno UÇKUN Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

İsmail Hakkı ARIK İdari Personel Üye
Cengiz KILINÇ İdari Personel Üye
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Öğr. Gör. Büşra KIRMIZIOĞLU Akademik Personel

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Öğr. Gör. Nevin BÖLÜKBAŞI Akademik Personel Üye
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şerife CİHANGİR Daire Başkanı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Tevfik YILDIRIM Şube Müdürü Üye
Öğr. Gör. Mehmet Ulaş
KOYUNCUOĞLU
Akademik Personel Üye
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü Tuncay MEŞE Birim Amiri

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Ramazan KARADAĞ İdari Personel Üye
Özgür ERİKAN İdari Personel Üye
Hukuk Müşavirliği M.Tuğçe ÇALHAN Avukat

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilal BOZOĞLU Daire Başkanı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Gülhizar TOKGÖZ Şube Müdürü Üye
Mustafa GELMİŞ Şube Müdürü Üye
Adem YENİ Şube Müdürü Üye
Tahir MARTİN Şube Müdürü Üye
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Özgür Volkan YILMAZ Daire Başkanı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Ahmet SARGIN Uzman Üye
Nilhan SEMERCİ Uzman Üye
Ümran KANDEMİR Uzman Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hüseyin ŞAHİN Daire Başkanı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Emine YIKILMAZ Şube Müdürü Üye
Ayfer USTALAR Şube Müdürü Üye
Naciye AKYILDIZ HAZIR Şube Müdürü Üye
Hilal ÇAĞIRGAN Şef Üye
Hidayet VURAL İdari Personel Üye
Personel Daire Başkanlığı Aziz YÜZER Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Neşe ERBEY Şube Müdürü Üye
Metin ÇİL Şube Müdürü Üye
Necmettin KÖYLÜ İdari Personel Üye
Ayşe CAN İdari Personel Üye
Mehmet Emin SARI İdari Personel Üye
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Z. Lale CENGİZ MADEN Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Nail BERBER Şube Müdürü Üye
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halime KAPLAN Daire Başkanı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Meltem BALABAN Uzman Üye
Leyla BEZGİN Mali Hizmetler
Uzmanı
Üye
Oğuzhan ARAS Mali Hizmetler
Uzmanı
Üye
Müfit Anıl ÖZER Mali Hizmetler
Uzm. Yrd
Üye
Huzeyfe IŞIK Mali Hizmetler Uzm. Yrd Üye
Kamile GÜRCAN Şef Üye
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Seher KARAN Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Ülkü AYDIN Şube Müdürü Üye
Şinasi ŞENEL Şube Müdürü Üye
Nezih ARU Şube Müdürü Üye
İç Denetim Birimi Başkanlığı Hasan KARAAL İç Denetçi  

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Fatih ULUŞAN İç Denetçi Üye
Süleyman OKTAR İç Denetçi Üye
Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Emel SARITAŞ Koordinatör Üye
Nuray ALAN Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Asiye ANKAYA İdari Personel Üye
Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR Koordinatör Üye
Nuray ALAN Şube Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Murat DOĞAN İdari Personel Üye
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Prof. Dr. Ali KİTİŞ Koordinatör

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Necati ÇOMUK İdari Personel Üye
Ali Caner TAŞ Öğrenci Temsilcisi Üye
AKADEMİK BİRİMLER
Birim Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı Görev Ünvanı KK İçerisindeki Görevi
Arkeoloji Enstitüsü Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK Enstitü Müdürü Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Umay OĞUZHANOĞLU
AKAY
Müdür Yardımcısı Üye
Prof. Dr. Fahriye BAYRAM Yönetim Kurulu Üyesi Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali OZAN Akademik Personel Üye
Dr.Öğr.Üyesi Evin CANER ÖZGEL Akademik Personel Üye
Tamer CEYLAN Enstitü Sekreteri Üye
Suat PEÇEN Öğrenci Temsilcisi Üye
Alper KIVIRCIKLI Öğrenci Temsilcisi Üye
Mesra TANRIVERDİ Öğrenci Temsilcisi Üye
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Fatma Nilgün CEVHER KALBURAN Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Müjgan ORMAN Enstitü Sekreteri Üye
Serkan AYTEKİN Öğrenci Temsilcisi Üye
Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Gülbin ERDEN Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem GİRGİN ATLIHAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Prof. Dr. Uğur YÜCEL Akademik Personel Üye
Yusuf ÖKSE Enstitü Sekreteri Üye
Gamze KARACA Öğrenci Temsilcisi Üye
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Ayşe Gaye TOMATIR Müdür Yarımdıcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Yakup MOLLAOĞLU Enstitü Sekreteri Üye
Danış AYGÜN Öğrenci temsilcisi Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Ender COŞKUN Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SAVAŞ
YAVUZÇEHRE
Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Soner SAĞLAM Akademik Personel Üye
Erhan ARAN İdari Personel Üye
Mert YAMANER Öğrenci Temsilcisi Üye
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZBEY Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Başak YAZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Mahmut DAL Fakülte Sekreteri Üye
Songül MİRZAN KURU İdari Personel Üye
Ali DEDELER İdari Personel Üye
İbrahim PAÇALI Öğrenci Temsilcisi Üye
Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TUNCEL Dekan Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Asuman DUATEPE Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Prof. Dr. Turan PAKER Akademik Personel Üye
Arş. Gör. Dr. Ulaş İLİÇ Akademik Personel Üye
Mustafa MIZRAK Fakülte Sekreteri Üye
Havva GÜÇLÜ Öğrenci Temsilcisi Üye
Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gül AKTAŞ Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Yusuf KATILMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Doç. Dr. Bilge ÖZKAN NALBANT Akademik Personel Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ŞAHİN Akademik Personel Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan AKOĞUL Akademik Personel Üye
Sezai UĞUR Fakülte Sekreteri Üye
Emre ÇOLAK Öğrenci Temsilcisi Üye
Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

Dekan Yardımcısı

Yönetim kurulu Üyesi

Birim Kalite Komitesi Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu BOZKURT
Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü

 

Arş. Gör. Kahan Onur ARSLAN

 Akademik Personel  Üye
 Arş. Gör. Ömer Faruk BAYRAKÇI  Akademik Personel  Üye
Meral ŞEN İdari Personel Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rezzan AYHAN TÜRKBAY Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Doç. Dr. İbrahim AKSEL Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Prof. Dr. Kamil ORHAN Akademik Personel Üye
Nejla YÜKSEL Fakülte Sekreteri Üye
Aydın AYAN Öğrenci Temsilcisi Üye
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Osman ORUÇHAN Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sefa ATİK Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İdris TÜRK Akademik Personel Üye
Serkan SERT İdari Personel Üye
Osman Nuri ALCA Öğrenci Temsilcisi Üye
İletişim Fakültesi Doç. Dr. Ali SOYLU Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Eylin AKTAŞ Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nevin KORTUNAY Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BOZKURT Akademik Personel Üye
Melih ULUBAŞ Fakülte Sekreteri Üye
Enes ZEYTUN Öğrenci Temsilcisi Üye
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Koray ÖZCAN Dekan Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Görkem GÜLHAN Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Akademik Personel Üye
Abdullah BAŞGÜN Fakülte Sekreteri Üye
Muhammet Mustafa ÇELİK Öğrenci Temsilcisi Üye
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk ERGEZER Dekan Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Üyesi Doç. Dr. Mehmet ORHAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN Akademik Personel Üye
Fehmi SÖYLEV Fakülte Sekreteri Üye
Hakan KARAKUŞ Öğrenci Temsilcisi Üye
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Doç. Dr. Özgür GÖK Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Fatih YAYLA Akademik Personel Üye
Dr. Öğr. Üyesi Alp Ozan BURSALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Hülya UYGUN Fakülte Sekreteri Üye
Seray ÇELİK Öğrenci Temsilcisi Üye
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlgün ÖZEN ÇINAR Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ARSLAN Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Türkan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fadime Hatice İNCİ Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Nazan KOŞTU Akademik Personel Üye
Nesrin CUNKUŞ İdari Personel Üye
Murat KALE İdari Personel Üye
Öğrenci Temsilcisi Üye
Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ILGAR Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif BOZYİĞİT Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Emine ŞAHİN Akademik Personel Üye
Zeynep AKYER İdari Personel Üye
Onur ÇON Öğrenci Temsilcisi Üye
Teknoloji Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Şengül GÜVEN Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Prof.Dr.Ahmet KOLUMAN Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç.Dr. Erkan ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr.Öğr.Üyesi Öner ATALAY Akademik Personel Üye
Ethem ÇELİK İdari Personel Üye
Öğrenci Temsilcisi Üye
Tıp Fakültesi Doç. Dr. Selda ŞİMŞEK Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Selda Ayça ALTINCIK Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER Akademik Personel Üye
Doç. Dr. Aylin KÖSELER Akademik Personel Üye
Naife ADAK Fakülte Sekreteri Üye
İbrahim DUYGU Öğrenci Temsilcisi Üye
Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAM Dekan Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Doç. Dr. Serkan BERTAN Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kamil YAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA Akademik Personel Üye
Dilare ÖZGÜR Fakülte Sekreteri Üye
Fehmi KARALAR İdari Personel Üye
Fatih KASAPLAR Öğrenci Temsilcisi Üye
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRSOY Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Orçin TELLİ ATALAY Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz ALTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Doç. Dr. Erdoğan KAVLAK Akademik Personel Üye
Şükran YILMAZKARA İdari Personel Üye
Hasan Basri ÇOKGÜLER Öğrenci Temsilcisi Üye
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Alime BAYINDIR EROL Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ertürk Alptekin Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mine SULAK Akademik Personel Üye
İbrahim KARAKOYUN İdari Personel Üye
İlker Akif DÜNDAR Öğrenci Temsilcisi Üye
Yabancı Diller Yüksekokulu Okt.Uğur TÜRKKAYNAĞI Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Birim Kalite Komitesi Başkanı
Okt.Dr. Seher İŞCAN Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Okt. Şeyma AKTAŞ Akademik Personel Üye
Murat ERGEN Yüksekokul Sekreteri Üye
Elif GÜNGÖR Öğrenci Temsilcisi Üye
Acıpayam Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İkbal VURUCU Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Öğr. Gör. Tülay BARAN Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Figen KESKİN Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Cevat Sercan ÖZER Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Doğan SÖZBİLEN Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Aylin ARIK Akademik Personel Üye
Ersin KAYHA Yüksekokul Sekreteri Üye
Ahmet İlhan KAHVECİLER Öğrenci Temsilcisi Üye
Bekilli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYA Müdür Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN Müdür Yardımcısı Üye
Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Mustafa CİBAR İdari Personel Üye
Zeynep GÖK Öğrenci Temsilcisi Üye
Buldan Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KAYA Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Hakan ÜNDEN Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cumali ERDEMİL Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Senem DARICI İdari Personel Üye
Fatma KELİŞTİ Öğrenci Temsilcisi Üye
Çal Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aysel YEŞİLYURT ER Müdür Birim Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Çiğdem ELGİN KARABACAK Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Metin ÖZDEMİR İdari Personel Üye
Buket BAŞSORKUN Öğrenci Temsilcisi Üye
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Selami KESLER Müdür Birim Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Ömer BOYACI Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Esra UYSAL Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Veli YENİL Akademik Personel Üye
Tevfik ÖZLÜER Yüksekokul Sekreteri Üye
İsmail BALANDIZ İdari Personel Üye
(BELİRLENMEDİ) Öğrenci Temsilcisi Üye
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sami EŞMEN Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Emrah NOYAN Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Önder IŞIKLI Yüksekokul Sekreteri Üye
Sündüz KILINÇKAYA İdari Personel Üye
Harun TÜRCAN Öğrenci Temsilcisi Üye
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet YALÇIN Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Seher CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi Birim Kalite Koordinatörü
Tevfik ÖZLÜER Yüksekokul Sekreteri Üye
Süleyman BANAZ İdari Personel Üye
Rabia KARASU Öğrenci Temsilcisi Üye
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL Akademik Personel Üye
Meryem ÇAVUŞ İdari Personel Üye
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet KARACA Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Ömer DİCAN Akademik Personel Üye
Doç. Dr. Kadir ÖZKAYA Akademik Personel Üye
İsmail KAPLAN Yüksekokul Sekreteri Üye
Seçildiğinde bildirilecek Öğrenci Temsilcisi
Kale Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Tamer BARAN Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KIZILOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Ayça KARAHAN Akademik Personel Üye
Önder ÖĞMEN Yüksekokul Sekreteri Üye
Sena ÇAĞLAYAN Öğrenci Temsilcisi Üye
Sarayköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Erkan KARAKAŞ Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet Ali SARI Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Öğr. Gör. Mehmet URHAN Akademik Personel Üye
Esin ÖZBAŞ Yüksekokul Sekreteri Üye
Tavas Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr.Fikret SARI Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Birim Kalite Komitesi Başkanı
Öğr. Gör. Yasemin BAYĞU Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Betül PAK Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Erinç ERGENEKON Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Naime Nur BOZBEYOĞLU Akademik Personel Üye
Hüseyin ÖNÜR İdari Personel Üye
Ünal DOĞAN Öğrenci Temsilcisi Üye
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA  MERKEZLERİ
Birim Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı Görev Ünvanı KK İçerisindeki Görevi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Ercan HAYTOĞLU Merkez Müdürü Birim Kalite Komitesi Başkanı
Okt.Cengiz AKSEKİ Akademik Personel Üye
Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZDEMİR Merkez Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ÇİL Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Barbaros ŞAHİN Akademik Personel Üye
Mustafa AKYILDIZ İdari Personel Üye
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZCAN Merkez Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Abdullah AKDOĞAN Merkez Müdür Yardımcısı Üye
Berkay TURGUT İdari Personel Üye
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Doç. Dr. Cem GÖK Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN Merkez Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. ÜyesiDerda Esin GÜLEL Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Egemen TANER Akademik Personel Üye
Öğr. Gör. Öncü YANMAZ ARPACI
Akademik Personel Üye
Gülçin TÜRKMEN İdari Personel Üye
Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR Akademik Personel Üye
Prof. Dr. Cemal MERAN Akademik Personel Üye
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÖZ Merkez Müdürü

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Fatih İBİŞ Müdür Yardımcısı Üye
Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKAN Müdür Yardımcısı Üye
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Doç. Dr. Hakan ALKAN Merkez Müdür Yardımcısı

Birim Kalite Komitesi Başkanı

Birim Kalite Koordinatörü

Ozan KARACA Hastane Müdür Yardımcısı Üye
Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Mesut AK Merkez Müdür Yardımcısı Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Meltem BİLİCİ BAŞKAN Merkez Müdürü Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Levent GÜREL Yönetim kurulu Üyesi Üye
Şehit Ömer Halisdemir Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğr. Gör. Eylem ÇELİK Müdür Yardımcısı Birim Kalite Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SÖNMEZOĞLU Akademik Personel Birim Kalite Koordinatörü
Doç. Dr. Ferhat AĞIRMAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Okutman Emin ÖZTOP Akademik Personel Üye
Canan ÖGEL İdari Personel Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi:15.08.2019

Duyurular Tümünü Gör