Onur Kurulu
Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN (Pamukkale Üniversitesi, Rektör)

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN (Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gençer Baloğlu
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Demir
Öğr. Gör. Dr. Cenk Tan
Öğr. Gör. Dr. Hatice Altun Evci
Öğr. Gör. Dr. Özlem Akyol
Öğr. Gör. Gamze Koçbaş
Öğr. Gör. Özgür Ergül
Öğr. Gör. Tuncay Karaçay
Araş. Gör. Havva Hilal Çelikateş Tepe
Araş. Gör. Şeyda Nur Yıldız Çolaker

Menü