ULUSLARARASI DÜNYA DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI

SEMPOZYUM PROGRAMI

INTERNATIONAL WORLD LANGUAGES and LITERATURES RESEARCH

SYMPOSIUM PROGRAMME

 

All the sessions are set in Turkey time zone (GMT+3).

(PROGRAMI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.)

 

LINKS

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace2d881f5924420689fc5015ade803f8%40thread.tacv2/1652537185624?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab9e1abc1b4eb40ba985417e58f5a9c48%40thread.tacv2/1652537504757?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c8eb93b5347449988ddfc3b9f4df6ae%40thread.tacv2/1652537649800?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53fc20dbb33a421cb6a7fe4f4d0b6825%40thread.tacv2/1652537759366?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53e79b241e7347e2903de4d4a35bdf3f%40thread.tacv2/1652537947192?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d   

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4fb996a555ce466d8b042887874ad2ab%40thread.tacv2/1652538011622?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d 

Sanal Salon 7/  Virtual Hall 7: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c1f790a65d0428689b1f50803b88fac%40thread.tacv2/1652538136615?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%2225c4db69-8767-4b0d-9106-7aa7a9bcf97c%22%7d 

 

1. GÜN / DAY 1

1 HAZİRAN / JUNE 1

ÇARŞAMBA / WEDNESDAY


11:00 – 11:30 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Açılış Konuşmaları / Opening Addresses

Prof. Ahmet KUTLUHAN (Pamukkale University, Rector)

Oturum Başkanı / Chair: Prof. Recep Şahin ARSLAN

 

11:30 – 12:00 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

Prof. Gürer GÜLSEVİN

Oturum Başkanı / Chair: Prof. Recep Şahin ARSLAN

Yemek Arası / Lunch Break

 

Day 1 - Session 1 (13:00 – 14:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

DİLBİLİM / LINGUISTICS

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

Can Karayel

Slav Mitolojisindeki ‘Domovoy’ Karakteri V ve J. K. Rowling’in ‘Harry Potter’ Eserlerindeki Ev Cinlerine Kıyaslamalı Bir Bakış

 

 

Yakup Kiriş

Kültürler Arası İletişimde Kültürel Anlamlandırma Kalıpları

 

Keziban Topbaşoğlu Eray

Yabancı Dil Öğretiminde Halk Masallarının Kültürdilbilimsel Potansiyeli (Баба- Яга Örneği)

Abdullah Hacıbekiroğlu

Dilsel Bağlam Ekseninde Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin Delâlet Anlayışına Bir Bakış

 

Aysel Ahmedova

Taryat (Terhin) Yazıtında Sentaktik Paralellik

 

Turan Huseynova

Dede Korkut Destanında Yapı Bakımından Cümle Türleri

 

 

Ayten Ahmedova

Destanı-i Ahmet Harami” Eserinde Kadim Türk Sözleri

Khedidja Chergui

Woman Symbolism in

Algerian Proverbial Heritage

 

Navreet Sahi

The Self and the Other:

Trans-generational Trauma and its

Transmission in Bernadine

Evaristo’s Girl, Woman,

Other

 

Gürkan Turhan

Tracing the Sumerian Sun:

A Study in Comparative

Mythology

 

Thakurdas Jana

“Art and Human Rights:

Role of Select Indian Folk

Arts and Performances to

Defy Dehumanization”

Seher İşcan

Kalabalık Sınıflarda

Yabancı Dil Öğretimi

 

Emmanouela Seiradakis

Using Activity Theory to Understand EFL Reading Difficulties of Greek First-year engineering Students

with Dyslexia

 

Zeynep Akşit

What Happens After the Prep School? First-Year Students Language Challenges"

 

Abdurrezak Emre Kaya &

Hasan Sağlamel

Peer Feedback Practices

From English Major

Academics’ Perspectives:

A Case Study in the Shadow of Covıd-19 Pandemic"

Aykut Kişmir

Nasir Kazmi’nin Şiirlerinde Gece Motifi

 

Esra Büyükşahin

Tevfik Fikret’in Han-ı Yağma Adlı Şiirinde Victor Hugo Etkileri

 

Gürhan Kirilen

Tarih Metni Olarak Şiir: Tang Şiiri Örneği

 

Mahmood K. Ibrahim Ulrike Tabbert

Do not ask how? - A Critical Stylistic Approach to Sherko Bekas’ Poem “The Martyrs' Wedding”

 

Hayrettin Rayman

Ritm ve Müzikalite Bağlamında Şiir

Merve Küçükzoroğlu

Emevi Dönemi Arap Şiiri Türlerine ve Şairlerine Genel bir Bakış

 

Mohamadou Aboubacar Maıga

Batı Afrika’da Arap Edebiyatının Gerçekliği ve Tarihsel Evreleri

 

Zafer Ceylan -

Modern Arap Edebiyatında Düzyazı Şiir Formunun Yeri Ve İlk Denemeler

 

İsmail Araz

Klasik Arap Edebiyatı Okumalarında Metodoloji Önerisi: Tezevvuk Metodu

 

Adem Doğan

Bin Bir Gece Masallarının Modern Arap Tiyatrosu Üzerindeki Etkisi

Oturum Başkanı / Chair:

İlknur Sertdemir

Oturum Başkanı / Chair:

Gulsina Usubova

Oturum Başkanı / Chair:

Gülşah Tercan

Oturum Başkanı / Chair:

Zeynep Akşit

Oturum Başkanı / Chair:

Özlem Akyol

Oturum Başkanı / Chair:

Sibel Yılmaz

Kahve Arası / Coffee Break

 

Day 1 - Session 2 (15:00 – 16:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

EDEBİYAT / LITERATURE

DİLBİLİM / LINGUISTICS

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

Hediye Özkan

Decolonizing the Body in Scarlet Sister Mary

 

Esra Ünlü Çimen

“[W]olves are less brave than they seem”: An Archetypal Analysis of Angela Carter’s “The Werewolf” and Ursula Le Guin’s “The Wife’s Story”

 

Md Abu Shahid Abdullah

Identity, Ethnic Conflict and Gendered Violence

in Khaled Hosseini’s The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns

 

Sergio Schargel

On the relation of Authoritarianism and Fiction: the Case of A Nova Ordem (The New Order)

and Bolsonarism"

 

 

Şükrü Aktaş

The Nature of Chinese Language and Culture and the Classics of History, Literature and Philosophy

 

Ahmet Kesmez

Mutual Intelligibility among Young Speakers of Zazaki and Kurmanji

 

Mehmet Niyazi Kodal

The Russian Intonation Contours in contrast with the Turkish and English

 

Montserrat Mir & Patxi Laskurain

Routine Formulas in Spanish and English Humorous

Discourse

İlyas Deniz Çınar

Political Economies and Material Histories of Turkish Westerns, 1959-1975

 

İlknur Sertdemir

Antik Çin Mimarisinin Felsefi Temelleri

 

 

Defne Erdem Mete

Culture Shock and Intercultural Awareness

in Pat Yale’s Memoir

Kendi Davulunu Çalmak

Aurelija Daukšaıtė-Kolpakovienė

What Kind of English

Students are Pre-service Teachers?

 

 

Ali Sevdi

Günümüz Şartlarında

Yabancı Dil Öğrenmenin Gerekliliği, Sosyolojik ve

Psikolojik Faydaları

 

Şeyma Aktaş

EFL Teachers’ Opinions on Conducting Action Research: A Case Study

 

Gülüşan Genç

Content Analysis of Theses Published in L2 Writing in the EFL Context between 2017-2022

 

Ertürk Akyüz-Öznur Semiz Motivational Self-System Profiles of EFL Learners in Learning a Third Language

Özlem Atay

Georgios Viziinos’un “Annemin Günahı” adlı Öyküsünde Taşranın Kronotop Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi

 

Alper Beyhan

Haldun Taner’in “Küçük Harfli Mutluluklar” Adlı Öyküsü’nün Goldmann’ın Oluşumsal Yapısalcı Yöntemiyle İncelenmesi

 

Ayşegül Gökçer 

Yapısal Folklor Kuramı Bağlamında Masallarda Değerler Eğitimi

 

Pınar Turan Özdemir

N. Gogol’ün “Burun” Adlı Öyküsünde Gülmece Unsurları

Şebnem Düzgün

Unreliable Narrators in Jeanette Winterson’s The Passion

 

Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı

The Systematization of Rape Culture in The Handmaid’s Tale

 

Sevilay Yavuz Çeşmeci

The Deconstruction of Patriarchal Discourse in The Works of Anita Diamant and Ayla Kutlu

 

Senem Üstün Kaya

A Social Plague: Comparative Analysis of Orphans in Literature

 

Md Abu Shahid Abdullah

Fluids, Cages and Boisterous Femininity: The Grotesque Transgression of Patriarchal Norms in Angela Carter’s Nights at the Circus

Oturum Başkanı / Chair:

Hediye Özkan

Oturum Başkanı / Chair:

Hossein Khoshbateni

Oturum Başkanı / Chair:

Khedidja Chergui

Oturum Başkanı / Chair:

Hüsnü Gümüş

Oturum Başkanı / Chair:

Halil İbrahim Arpa

Oturum Başkanı / Chair:

Cenk Tan

Kahve Arası / Coffee Break

 

Day 1 - Session 3 (17:00 – 18:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

EDEBİYAT / LITERATURE

DİLBİLİM / LINGUISTICS

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

Rahman Özdemir

A.S.Puşkin’in Yevgeni Onegin Adlı Eserinde Mitolojik İmgelerin İşlevselliği

 

Murat Turna

Quo Vadis Romanında Tarih ve İnanç

 

Nazan Coşkun

Toa Felsefesi Bağlamında Anton Çehov’un “Deliler Koğuşu”

 

Necmettin Öztürk

İbn Hazm’ın Tavku’l-Hamâme Adlı Eserinin “Vefa” Bölümünün Muhteva ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi

Gülnisa Usubova

Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Yalancı Eş Değer Algı Fiillerinin Anlam Açısından Çeşitlenmesi

 

Hacı Ören

Eski Çağ’da Mısır Toplumunda Kullanılan Başlıca Ölçü Birimleri

 

Fadime Gülnaz Kayabaşı İngilizcede Cinsiyet Değişimine bir “Gemi” Yolculuğu

 

 

Abdullah Tahir Özdemir Fuzûlî’nin “Var” Redifli Gazelinde “Çokanlamlılık”

Aysel Ateş

Ebla (Tell Mardikh) Kenti ve Bu Kentin Çivi Yazılı Belgelerinde Yünlü Dokuma ve Kullanımı

 

Hanife Saraç

Sovyet Türkistanında Kadının Kültürel Değişimi

 

Gökhan Dilbaş

XIII. Yüzyıldan Günümüze Kalmış En Eski Macar Kroniği: Gesta Hungarorum

 

Renata Aktaş

21.Yüzyılda Türkiye’de Rus Diline ve Kültürüne Artan İlginin Sebepleri

 

Hakan Saraç

Kırmızı (Al) ve Mavi (Gök) Renklerle Eski ilgili İnanışların Türk ve Slav Geleneklerine Yansımaları

Hüsnü Gümüş

An Evaluation of the Cultural Aspects in the Empower Coursebook Series

 

Çağla Taşçı

Teaching Reading Skills in EFL

 

İrem Öykü Bozkurt & Paşa Tevfik Cephe

An Analysis of 5th Grade English Program from the Perspective of International Communicative Competence

 

Turan Paker

Constructing the Third Culture to Build a Peaceful World

 

Gülhan Narin

English and its Labeling

Badegül Can Emir

Rus Edebiyatında Eleştiriye Çevreci Bir Bakış: Ekoeleştiri

 

İlsever Rami

Rus Yazar N.N. Muravyov-Karski Eserlerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmgesi

 

Kamile Sinem Küçük

Rus Yazar Nadejda Durova’nın “Kadın Süvari” Eserinde Kadının Doğası

 

Sinem Söyler

Rus Göçmen Edebiyatı Temsilcisi Vladimir Nabokov’un “Göz” Romanında Ayna Motifi

 

 

Olcay Öztunalı

İspanyol şair Antoni Machado’nun ‘Yolcu’ Şiirine, Şairin Felsefi ve Estetik Kaygıları Üzerinden Bir Yaklaşım

 

Olga Adelajda Nowaczyk Nikolai Gumilyev’s Italian Poems: Comparative Reading Through the Lens of Italianism

 

Ayşegül Turan

From the Evil of Dark Forest to the Evil of Nazism: Louise Murphy’s The True Story of Hansel and Gretel

 

Sergio Schargel

Murderous, However Honest: The Sylvia Serafim Affair and the Imitation of Nelson Rodrigues

 

Sevim Doğan Çelebi

Federico Garcia Lorca’nın “Yerma” Adlı Eserindeki Toplumsal Baskı Temasının İrdelenmesi

Oturum Başkanı / Chair:

Pervane Memmedli

Oturum Başkanı / Chair:

Şükrü Aktaş

Oturum Başkanı / Chair:

Hakan Saraç

Oturum Başkanı / Chair:

Turan Paker

Oturum Başkanı / Chair:

Badegül Can Emir

Oturum Başkanı / Chair:

Şevket Kadıoğlu

 

2. GÜN / DAY 2

2 HAZİRAN / JUNE 2

PERŞEMBE / THURSDAY


11:00 – 12:00 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

Prof. David Harrison

Oturum Başkanı / Chair: Ass. Prof. Züleyha Ünlü

Yemek Arası / Lunch Break

 

Day 2 - Session 1 (13:00 – 14:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

ÇEVİRİBİLİM / TRANSLATION STUDIES

DİLBİLİM / LINGUISTICS

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

Gamze Çifci, Perihan Yalçın

Zola’nınNasıl Ölünür’’Adlı Eserinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

 

Osman Düzgün

Çağdaş Yöntemler ve Uygulamalar Işığında Lisans Düzeyinde Arapça Diplomasi Çevirisi Öğretimi ve İzlenceleri

 

Gül Mükerrem Öztürk Çeviri Bağlamında Gürcüce Atasözlerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

Heydar Guliyev

Interaction between Language and Experience

 

Hossein Khoshbateni

The Innovation and Use of Argot Lexicon in Iran Azerbaijan Culture

 

Mehmet Akif Yıldırım & Hasan Sağlamel

An Investigation into the Relationship between the Use of Computer Games and Willingness to Communicate in EFL Classes

 

Nilüfer Erdur & Çiğdem Karatepe

Move Analysis of Turkish and English Game Reviews on Steam Platform

Nihal Çakmak Bilgili

Japon Toplumunda İnsan İlişkileri ve Tatemae

 

Filiz Yılmaz

Japonca Ana Dili Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar

 

Şeyda Nur Yıldız Çolaker Japon Dili’nde Kültürel Bir Öğe Olarak “Aimai” (Belirsizlik) İfadeler

 

Melek Kaba

Kolonyal Kore’de Japon Dili Eğitimi Üçüncü Chōsen Eğitim Kararnamesi

 

 

Raşide Dağ Akbaş

A Correlational Research on Learner Autonomy and Academic Achievement

 

Ceyda Yalçın

Teknoloji Destekli Dil Öğreniminde Strateji Kullanımı

 

Zeynep Akşit & Şükran Saygı

EFL Students’ Vocabulary Profiles and Vocabulary Learning Behavior

 

Çağrı Gümüş Telecollaboration: A new Sustainable Motivational Tool for Language Teachers

 

 

Barış Mete

Narration and the Narrative Structure as Part of Narrator Reliability

 

Mohamed Ala Eddine & Benhmeida Re

Identifying Irishness Beyond National Narratives: Placing National Identity within Individual Transformation in Seamus Deane’s Reading in The Dark (1996)

 

 

Berrin Demir

Renkler: Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Bir Film Çözümlemesi

 

 

Chahra Beloufa Shakespeare’s Othello and Soliman’s Kyd in Turkish Cinema and Modern Turkish TV series

Rıza Çimen

“All greatness is in virtue”: Heroic Ethos and the Ideals of Citizenship in John Dryden’s Aureng-zebe

 

 

Mümin Hakkıoğlu

The Predicament of In-betweenness in Denis Devlin’s “Memoirs of a Turcoman Diplomat”

 

Wungreiyon Moinao

Politics of Violence and Resistance: Plays of Heisnam Kanhailal and Samuel Beckett

 

Ülfet Dağ

Venedik’te Aşk Varanasi’de Ölüm Eserinde Şehirlerin Kişiliğe Etkisinin Karşılaştırılması

Oturum Başkanı / Chair:

Bedri Sarıca

Oturum Başkanı / Chair:

Hasan Sağlamel

Oturum Başkanı / Chair:

Melek Kaba

Oturum Başkanı / Chair:

Şeyma Aktaş

Oturum Başkanı / Chair:

Meltem Uzunoğlu Erten

Oturum Başkanı / Chair:

Derya Nazlıpınar Subaşı

Kahve Arası / Coffee Break

 

Day 2 - Session 2 (15:00 – 15:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

ÇEVİRİBİLİM / TRANSLATION STUDIES

DİLBİLİM /

LINGUISTICS

KÜLTÜR /

CULTURAL STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT /

LITERATURE

EDEBİYAT /

LITERATURE

Angelika Loginova

Dijital Çeviride İşlevsel Metinlerin Eşdeğerlik ve Yeterliliği

 

Esin Eren Soysal

Andre Lefevere’nin Yeniden Yazma Kavramı Örneği: Hafız Şirazi’nin İlk Gazeli

 

Ülker Samedova

Azerbaycan’da Son Yıllarda Türkçe ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

 

Hakan Saraç

Renk ve Organ Adları İçeren Türkçe ve Rusça İfadelerin

Kavram Alanının İncelenmesi

İrfan Görkaş

Infinitive to exist (varmak) of the Existence (Varlik) in Turkish and its Nature

 

Meltem Çetinkaya

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Konulu Tezler Üzerine Bir İnceleme

 

Fatma Demirezen

Doris Bachmann Medick’in “Kültür Kavramı” Bağlamında Demircinin Kızı ve Sevgili Arsız Ölüm Adlı Romanlarda Kültürel ve Geleneksel Öğelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

 

Sibel Barçın

Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Soru Türlerinin İncelenmesi

 

Abdurrezak Emre Kaya &Mustafa Naci Kayaoğlu

A Critical Review of The Literature on Entrepreneurship in Educational Sciences

 

Doğanay Eryılmaz

Movses Khorenatsi in the Context of Armenian Literature and History

 

Ercan Cihan Ulupınar

Ermeni Efsanelerinde Doğa, Uzay ve Zaman Tasarımı

 

Ali Alzayd

Eastern Languages and Literatures

Lutviya Asgerzade

"Gül ü Bülbül: Fazlı Kara or Fazıl Iravani?

 

Hamza Kuzucu

J.F. Michaud ve J.J.François Poujoulat’ın İmparatorluklar Şehri İstanbul 1830 Adlı Seyahatnamelerinde Türk Evi Olgusu

Oturum Başkanı / Chair:

Seher İşcan

Oturum Başkanı / Chair:

Hakan Saraç

Oturum Başkanı / Chair:

Mevlüt Ellialtı

Oturum Başkanı / Chair:

Tarkan Gündüz

Oturum Başkanı / Chair:

Ayşe Demir

Oturum Başkanı / Chair:

Hamza Kuzucu

Kahve Arası / Coffee Break

 

16:00 – 16:45 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

Prof. Janina Brutt-Griffler

Oturum Başkanı / Chair: Dr. Hatice Altun

Kahve Arası / Coffee Break

 

Day 2 - Session 3 (17:00 – 18:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

EDEBİYAT /

LITERATURE

DİLBİLİM /

LINGUISTICS

DİLBİLİM /

LINGUISTICS

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT /

LITERATURE

EDEBİYAT /

LITERATURE

Onur Aydın

Bir Doğalcı Okul Öğretmeni Aleksandr Drujinin ve Onun Öğrencisi Polinka Saks

 

Ömer Solak

Fenikelilerin Bir Edebiyatı Var mıydı?

 

Sibel Yılmaz

Bir Zamanlar Mısır’da: Mekân-İnsan Odağında Necib Mahfuz’un Üç Romanı

 

Hüsnü Çağdaş Arslan

Eski Uygurca Mektupların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Sorunu

 

Hongliang Zhou

Becoming Orhan Pamuk: The Turkish Literature and Culture in China

Ebru Kabakçı

İşaret Dilinin Tanım ve Tasnif Sorunu

 

Özlem Ünsal

A. P. Platonov’un “Dumanlı Bir Gençliğin Şafağında” Adlı Eseri Örneğinde Rusçanın Söz Dizimindeki “Uyum” Bağına bir Bakış

 

Ramazan Tugay Özdemir

Deşîşî Mehmed’in Et-Tuhfetü’s-Seniyye İle’l-Hazreti’l-Haseniyye İsimli Farsça-Türkçe Sözlüğü

 

Recep Kırcı

Binâü’l-Ef‘âl İsimli Eserin İçeriği ve Metodolojisi

 

 

 

Nurten Sarıca- Mustafa Sarıca

İki Dil İki Kültür Arasında Bir Göç Çocuğu: “Le Gone De Chaaba”

 

Funda Uzdu Yıldız

Yazınsal Göstergebilim Çözümlemelerinde Kesitleme

 

Günel Hüseynova

Fransızca Deyimsel (İdiomatik) İfadelerin Öğretimdeki Rolü

 

Gökçe Pınar Şenbakar

Antalya’da Bir Miras Dili Olarak Rusçanın Aile İçinde Sürdürümü Üzerine Bir İnceleme

 

 

 

 

Mehmet Yıldırım

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Belirsizlik Zamirleri ve Sıfatlarıyla İlgili Hatalarının İncelenmesi

 

Betül Öztürk

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Şikâyet ve Rica Söz Edimleri

 

Tayfun Gürdal

Yabanci Dil

Öğretimindeki

ve Öğrenimindeki

Sorunlar"

Habibe Salğar

Kavabata Yasunari’nin Meijin (Go Ustası) Eserinde Kültürel Öğelere Diyalektik Bir Bakış

 

İbrahim Ünalan & Özlem Ünalan

Türk Kültüründeki Yapraklı Panayırları İle Arap Kültüründeki Ukaz Panayırlarının Benzer Yönleri

 

Davut Şahbaz

Perception of West and East in Muhammad Iqbal's Ideas

 

Gonca Kişmir & Derya Koray Düşünceli

Kolektif Geçmiş ve Mekân İlişkisi Üzerine: “Koca Dünyada Kurtuluş Pusuda" (Ilija Trojanow)

Seçil Yücedağ

Delphine de Vigan’ın Gerçek Bir Hikâyeden Uyarlanmıştır Adlı Romanında Öteki-Ben’in İnşası

 

Serkan Özdemir

Romanın Doğuşunda Parodinin Rolü: Rabelais ve Cervantes

 

Şevket Kadıoğlu

Guillaume Musso’nun Çünkü Seni Seviyorum Adlı Romanında Gizem ve Gerilim

 

Tülanay Dalak

B-Marie Koltès Tiyatrosunda Aileye Hermeneutik Bakış

 

Seldağ Bankır Mesçioğlu

André Gide’in Pastoral Senfoni Adlı Eserinde Değerler Sistemi Karşıtlığı

Oturum Başkanı / Chair:

Ömer Solak

Oturum Başkanı / Chair:

Recep Kırcı

Oturum Başkanı / Chair:

Nurten Sarıca

Oturum Başkanı / Chair:

Hatice Altun

Oturum Başkanı / Chair:

Davut Şahbaz

Oturum Başkanı / Chair:

Şebnem Düzgün

 

3. GÜN / DAY 3

3 HAZİRAN / JUNE 3

CUMA / FRIDAY


11:00 – 12:00 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

Prof. Rodney Jones

Oturum Başkanı / Chair: Ass. Prof. Seongyong Lee

Yemek Arası / Lunch Break

 

Day 3 - Session 1 (13:00 – 14:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

Sanal Salon 7 / Virtual Hall 7

(CLICK HERE)

ÇEVİRİBİLİM / TRANSLATION STUDIES

DİLBİLİM / LINGUISTICS

EĞİTİM /

EDUCATION

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

EDEBİYAT / LITERATURE

Tahsin Yurttaş

Hermenötik Çeviri Kuramı ve Bir Yoruma Dayalı Çeviri Denemesi (Arapça-Türkçe Çeviri Örnekleri Bağlamında)

 

Hadi Bak

Kültürlerarası Adaptasyon Olgusu Olarak Çeviri

 

Urqiye Hajiyeva

Similar Symbolisms Used in English and Azerbaijan Literature and Their Translation

Penpe Yüksel & Ayşe Nur Tekmen

İngilizceden Japoncaya Geçen Ülke Adlarında Vurgu Görünümleri

 

Gonca Varoğlu

Japoncada “Korku” Anlamına Gelen Sözcüklerin Anlamsal Karşılaştırması

 

Ümmühan Sâre Çiftçi Japoncadaki Zarflar ile Kullanılan Ad Durum Ekleri Üzerine Bir Çalışma

 

Onur Taşören

Türkçe ve Japonca Ad Öbeklerinde İlgi Durumu ve Konu İlişkisi Üzerine

 

Ricardo Gabriel Gómez de la Fuente &

Seval Dirik

A Contrastive Study Of Spanish Adverbs “muy” “mucho” And Their Corresponding Quantifiers in Japanese

 

Reyhan Eraslan

Çağdaş Bilimsel Yazında Çince Konuşma Becerisi Edinimi

 

Shakhnoza Nurmatova

The Role of Riddles in Learning Chinese

 

Gökhan Dinar

Fransız Kültür Merkezlerinin Geçmişten Günümüze Türkiye’de Fransızca Öğretimine Katkıları

 

Ümit Gedik

Yabancı Dil Olarak Farsça Öğrenen Türk Öğrenicilerin Türkiye’de Farsça Öğrenimine Dair Görüşlerinin Analizi

 

Ertan Kuşcu

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Mobil Destekli «Babbel» Uygulaması

Fetullah Yener

Türkçeye Anlam Kayması İle Geçen Arapça Kelimeler Üzerine Bir Uygulama Araştırması

 

Merve Karacaoğlu

Arapça Dil Öğretiminde Okuma Stratejilerinin Önemi

 

Osman Arpaçukuru

Arap Nahvinde ve Türk Dil Bilgisinde İsim Tamlaması -Karşılaştırmalı İnceleme-

Barış Ağır

Consuming the Body: Feminine Beauty in Anita Brookner’s Hotel du Lac

 

Barış Mete

Aristotelian Literary Theory: A Historical Enquiry

 

Halil İbrahim Arpa

Is Michael a Noble Savage?

 

Esra Başak Aydınalp Rethinking Jacques Derrida’s Deconstruction in Literary and Cultural Theory- Sexual Difference and the Feminine Symbolic

 

Gülsüm Yılmaz

An analysis on the Nazi Era and its Environmental Effects from Fred Uhlman's Work of "Derwiedergefundener Freund"

Pınar Altay Yılmaz

Lao She’nın Eserlerinde Japon İmgesi

 

Esin Esen

Türkiye’de Eski Japon Edebiyatı Çalışmaları

 

Raisun Mathew

Caste, Gender, and Society: Contemplations on Arundhati Roy’s The God of Small Things

 

 

Savita Boral & Divyabha Vashisth

Construction of Queer Space in Children’s Book: A Comparative Study of Ameya Narvankar’s ‘Ritu weds Chandani’ and Vivek Shraya’s ‘The Boy and the Bindi’

Ümit Hasanusta

Religion, Morality, and Human Nature in Yasar Kemal’s The Undying Grass

 

Yakup Gelir

Mevlana Celaleddin’in Mac Lis-i Sab’a Kitabının Beşinci Meselesi’nde İnanç, Bellek ve Tarih Bağlamında Dilin İmkanları

 

Zehra Işık

Abdurauf Fıtrat’ın Eserlerinde “Türkçülük”

 

Leyla Aleskerova

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Şems-i Tebrizî Üzerine Etkisi

 

Recep Durgun

Contributions of Women Poets to Urdu Naat

 

Oturum Başkanı / Chair:

Hadi Bak

Oturum Başkanı / Chair:

Ayşe Nur Tekmen

Oturum Başkanı / Chair:

Ertan Kuşçu

Oturum Başkanı / Chair:

Harun Abacı

Oturum Başkanı / Chair:

Barış Ağır

Oturum Başkanı / Chair:

Salida Sharifova

Oturum Başkanı / Chair:

Nazan Coşkun

Kahve Arası / Coffee Break

 

Day 3 - Session 2 (15:00 – 15:45)

Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1

(CLICK HERE)

Sanal Salon 2 / Virtual Hall 2

(CLICK HERE)

Sanal Salon 3 / Virtual Hall 3

(CLICK HERE)

Sanal Salon 4 / Virtual Hall 4

(CLICK HERE)

Sanal Salon 5 / Virtual Hall 5

(CLICK HERE)

Sanal Salon 6 / Virtual Hall 6

(CLICK HERE)

EDEBİYAT /

LITERATURE

ÇEVİRİBİLİM / TRANSLATION STUDIES

EĞİTİM /

EDUCATION

EĞİTİM /

EDUCATION

EDEBİYAT /

LITERATURE

EDEBİYAT /

LITERATURE

Salida Sharifova

Sabir Shahtahti's Novel “Scent of Algae” as an Example of New All-Turkic Literature

 

Nezrin Aliyeva

Cengiz Aytmatov Hikayelerinde Arketipik İzler

 

Pervane Memmedli

İran’da Yeni Şiirin Öncüsü

 

Ilgın Aktener, Neslihan Kansu-Yetkiner

Sir Wyndham Henry Deedes: A Portrait of the Translator as a Cultural Ambassador

 

Faisal Kamal – Haidri

Functional Approaches to Translation: A Paradigmatic Shift or Reincarnation of Old Concepts

 

Mevlüt Ellialtı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

 

Şerife Yerdemir

Türklere Yabancı Dil Olarak Farsça Öğretiminde Öğrenicilerin Yazım Hataları ve Bu Hatalara Çözüm Önerileri

 

Halil İbrahim Şanverdi

Uzaktan Eğitim Sürecindeki Arapça Öğretimine Dair Öğrenci Görüşleri

Nuri Bilgin İrim & Ayşe Nur Tekmen

Japonca Öğreniminde Sosyal Medya Kullanımı -Ana Dili Türkçe Olan Japonca Öğrenicileri Örnekleminde-

 

Ayşegül Atay

Yabancı Dil Olarak Japonca Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Öfke/Kızgınlık Bildiren Anlatımlar

 

Yuriko Öncü

Bağımsız Öğrenme Yöntemi ile Orta Seviye Japonca Dersleri

Eşqane Babayeva

Türkiye`de Azerbaycan Edebiyatı Meselelerinin Araştırılması

 

Seba Namazova

Abdurrahim Bey Hagverdiyev In Azerbaijani Literary And Social Thought

 

İlahe Rustemova

Bahtiyar Vahabzadenin Gazeteciliğinde Türk Dünyası

Gonca Ünal Chiang Zhuangzi Metinlerinde Hiciv Sanatı

 

Evşen Çerkeşli

Kör Baykuş’un Farklı Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme

 

Öznur Cengiz Çeliker Representation of Memory in the Modified Future of Black Mirror

Oturum Başkanı / Chair:

Yakup Gelir

Oturum Başkanı / Chair:

Eda Kabakçı

Oturum Başkanı / Chair:

Yusuf Ziya Ayhan

Oturum Başkanı / Chair:

Ayşegül Atay

Oturum Başkanı / Chair:

Abdullah Bağdemir

Oturum Başkanı / Chair:

Hamza Kuzucu

Kahve Arası / Coffee Break

 

16:00 – 16:30 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker

Prof. Seran Doğançay-Aktuna

Oturum Başkanı / Chair: Prof. Çiler Hatipoğlu

 

17:00 – 17:15 (Sanal Salon 1 / Virtual Hall 1) (CLICK HERE)

Kapanış Konuşmaları / Closing Addresses

Prof. Recep Şahin ARSLAN - Dr. Özlem AKYOL

 


Ekli Belgeler

Menü