KATILIM KOŞULLARI

Sempozyumumuza Dünya Dilleri ve Edebiyatları (Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Slav Dilleri ve Edebiyatları), Dilbilim, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Türk Dilleri ve Edebiyatları, Yabancı Dil Eğitimi alanlarında araştırma yapan bilim insanları başvurabilir.

1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak gönderilecektir. Sunum dili araştırmacının tercihine göre Türkçe veya İngilizce olacaktır.

2-Bildiri özetleri 300-500 sözük olmalı ve MS Word Programında, Times New Roman yazı tipi ile ve 12 punto olarak yazılmalıdır.

3- En az üç en fazla 5 anahtar sözcük girilmelidir

4-Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı soyadı (akademik unvan kullanılmamalıdır) ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.

5-Hazırlanacak bildiri özetleri, özgün bir araştırma veya derleme niteliğinde olabilir.

6-Bildiri özetinde resim, tablo, kaynaklar yer almamalıdır. Araştırmanın amacı, yöntemi ve varsa bulgularına mutlaka yer verilmelidir.

7-Sempozyuma bir kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.

8- Sempozyumda sunum yapılmadığı taktirde katılım belgesi verilmez.

9- Sempozyumda sunulacak olan bildiriler için özet kitapçığı basılacaktır.

10- Özet göndermede sempozyuma web sayfasında belirtilen tarih ve kurallar esastır.

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Menü